Institutionen för Signaler och system

Elektroteknik

Vid institutionen för elektroteknik bedrivs forskning och utbildning inom områdena kommunikation, antenner och optiska nätverk, system- och reglerteknik, signalbehandling och medicinsk teknik samt elkraftteknik. Vi arbetar med hållbara och smarta lösningar på samhällsutmaningar, såsom energieffektivitet, elektrifiering och kommunikationssystem. Våra kunskaper kommer till nytta överallt där det finns avancerad teknik med inbyggd elektronik, oavsett om det handlar om elkraftförsörjning, elektriska signaler, optiska signaler eller mikrovågor.

Publicerad: må 20 jan 2020.