Centrum

Institutionen är värd för följande kompetenscentrum och forskningsinfrastrukturer:

ChaseOn  Antenna Systems Research Centre
ChaseOn är ett forskningscentrum som fokuserar på kommunikation för trådlösa nätverk, remote sensing och mikrovågor med medicinska tillämpningar. Det huvudsakliga målet för forskningen är att överbrygga gapet mellan forskning och produkt. Universitetets forskare jobbar i nära samarbete med forskare och ingenjörer från industrin och från forskningsinstitut.

MedTech West
MedTech West är ett nätverk och en samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya medicinska koncept och teknologier. MedTech West initierar, underlättar och förespråkar ökat samarbete mellan hälsovårdssektorn, industrin och akademin. Fokus ligger på att angripa aktuella kliniska behov i samarbete med relevant klinisk personal.

Svenskt vindkraftstekniskt centrum, SWPTC
SWPTC är ett forskningscentrum för konstruktion och produktion av vindkraftverk. Syftet med verksamheten är att stödja svensk industri med kunskap, konstruktionsteknik och underhåll inom området vindkraft. Verksamheten bedrivs i sex temagrupper och finansieras av Energimyndigheten, akademiska partners och industripartners.

Swedish Electromobility Centre (tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC)
Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och hybridfordon och tillhörande laddinfrastruktur, och en bas för samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Centrumets forskning omfattar systemstudier och metoder, elektriska maskiner, energilagring, fordonsanalys och bränsleceller.

SAFER  Vehicle and Traffic Safety Centre
SAFER är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och innovation för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrat som engagerar partners från akademi, industri och samhälle.

REVERE – Chalmers Resource for Vehicle Research
REVERE är ett chalmerslaboratorium för fordonsrelaterad forskning. Huvudsakliga forskningsområden är självkörande fordon, aktiv säkerhet och fordonsdynamik. 

Publicerad: må 12 dec 2011. Ändrad: to 04 apr 2019