Centrum och forskningsinfrastruktur

Institutionen är värd för följande kompetenscentrum och forskningsinfrastrukturer:


Center for Bionics and Pain Research är ett tvärvetenskapligt centrum som utvecklar medicinteknik och behandlingsmetoder för att återställa förlorade känsel- och rörelsefunktioner, exempelvis hos människor som amputerat en kroppsdel eller drabbats av nervskador, samt för att lindra smärta som kan uppstå på grund av sensomotorisk funktionsnedsättning.

ChaseOn är ett forskningscentrum som fokuserar på kommunikation för trådlösa nätverk, remote sensing och mikrovågor med medicinska tillämpningar. Det huvudsakliga målet för forskningen är att överbrygga gapet mellan forskning och produkt. Universitetets forskare jobba​r i nära samarbete med forskare och ingenjörer från industrin och från forskningsinstitut.

MedTech West är ett nätverk och en samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya medicinska koncept och teknologier. MedTech West initierar, underlättar och förespråkar ökat samarbete mellan hälsovårdssektorn, industrin och akademin. Fokus ligger på att angripa aktuella kliniska behov i samarbete med relevant klinisk personal.

SWPTC är ett forskningscentrum för konstruktion och produktion av vindkraftverk. Syftet med verksamheten är att stödja svensk industri med kunskap, konstruktionsteknik och underhåll inom området vindkraft. Verksamheten bedrivs i sex temagrupper och finansieras av Energimyndigheten, akademiska partners och industripartners.

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och hybridfordon och tillhörande laddinfrastruktur, och en bas för samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Centrumets forskning omfattar systemstudier och metoder, elektriska maskiner, energilagring, fordonsanalys och bränsleceller. 

SAFER är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och innovation för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrat som engagerar partners från akademi, industri och samhälle.

Forskningsinfrastruktur

REVERE är en forskningsinfrastruktur på Chalmers för fordonsrelaterad forskning. Huvudsakliga forskningsområden är självkörande fordon, aktiv säkerhet och fordonsdynamik. ​

Sidansvarig Publicerad: ti 01 jun 2021.