Organisation

Institutionen Elektroteknik består av fyra forskningsavdelningar som arbetar med forskning och utbildning. Vi har också en administrativ avdelning och är värd för fyra forskningscentrum

Ledningsgrupp

Proprefekt - Tomas McKelvey
Vice prefekt för forskarutbildningen - Jonas Fredriksson
Vice prefekt för grundutbildningen - Thomas Eriksson
Vice prefekt för nyttiggörande - Petter Falkman
Avdelningschef för Elkraftteknik - Jörgen Blennow
Avdelningschef för Kommunikations- och Antennsystem - Erik Ström
Avdelningschef för System- och reglerteknik - Bengt Lennartson
Avdelningschef för Signalbehandling och medicinsk teknik - Mikael Persson
Administrativ chef - Pia Karlsson
HR-partner - Cecilia Örnroth

Avdelningar

Elkraftteknik

Läs mer om avdelningen Elkraftteknik
Avdelningschef: Jörgen Blennow

Kommunikations- och antennsystem
Läs mer om avdelningen Kommunikations- och antennsystem
Avdelningschef: Erik Ström

System- och reglerteknik

Läs mer om avdelningen System- och reglerteknik
Avdelningschef:
Bengt Lennartson

Signalbehandling och medicinsk teknik
Läs mer om avdelningen Signalbehandling och medicinsk teknik

Avdelningschef:
Mikael Persson

Verksamhetsstöd

Avdelningschef: Pia Karlsson

Avdelningen ger stöd till verksamheten på institutionen för Elektroteknik inom områdena verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomi, kommunikation, kursadministration inom grund- och forskarutbildning, personalfrågor, inköp, med flera andra tjänster.

Administrativ chef: Pia Karlsson

Institutionsekonom - Maria Odéus Forsberg, Anna Lund Rahder (föräldraledig)
Ekonomer - Hanna Youn, Pia Nilsson, Birgitta Carlson
Kommunikatörer - Yvonne Jonsson, Anna Wallin

Administratörer
Forskarutbildning - Rebecca Alfredsson, Natasha Adler Grønbech (föräldraledig)
Grundutbildning - Madeleine Persson
Elkraftteknik - Annie Grundevik
System- och reglerteknik samt Antennsystem - Rebecka Andersson, Christine Johansson (föräldraledig)
Kommunikationssystem, ChaseOn - Agneta Kinnander
Signalbehandling och medicinsk teknik, MedTech West - Ann-Christine Lindbom

Organisation

 

 

Publicerad: fr 07 sep 2012. Ändrad: fr 03 nov 2017