modeller på a-gården

Examensarbete

​På högskoleingenjörsutbildningarna omfattar examensarbetet 15 högskolepoäng. På civilingenjörs-, arkitekt-, och masterutbildningarna omfattar det 30 högskolepoäng, alternativt 60 högskolepoäng.
 
Allmän information om examensarbete finns i Studentportalen.
 

Examensinriktningar inom arkitektur


Lediga examensarbeten inom samhällsbyggnadsteknik

Studenter på programmen inom Samhällsbyggnadsteknik hittar förslag på ämnen för examensarbete i ping-pong.
 

Färdiga examensarbeten

Färdiga examensarbeten söks i Chalmers ODR Studentarbeten.

Så ansöker du om examen

Se information i Studentportalen:
 

Publicerad: fr 06 dec 2019.