Studenter
​Foto Paula Femenias

Hållbarhet i arkitektutbildningen

Chalmers Arkitektur är internationellt erkänt för sin höga kompetens och sitt engagemang för hållbarhetsfrågor. En position som kan härledas tillbaka till 1970-talet då det fanns ett antal lärare som brann för miljö- och ekologifrågor i samband med byggande och planering. 2001 inleddes Chalmers miljöinitiativ i syfte att stärka forskning och undervisning inom hållbar utveckling. Bland annat tillsattes två nya professurer inom arkitektur, Björn Malbert och Michael Edén.

– I samband med övergången till Bolognamodellen infördes ett nytt masterprogram på Chalmers Arkitektur med profilen hållbar utveckling, Design for Sustainable Development, på grund av den starka forskningsmiljö och kompetens inom området som redan fanns. Masterprogrammet är ett av få i världen vilket lockar många internationella studenter, säger universitetslektor Lena Falkheden ansvarig för masterprogrammet (fram till 2016). Nuvarande masterprogramansvarig är Emilio Brandao.

Länk till masterprogrammet Architecture and Planning Beyond Sustainability

Läs artikeln där fyra lärare och forskare har reflekterat kring ämnet genom att blicka bakåt på sin 25 år av undervisning inom hållbarhet.

Sidansvarig Publicerad: ti 06 jul 2021.