Verkstäder och labb

Robotlabb (ACE)

Robotlabb ligger i direkt anslutning till Betonghallen, här kan man arbeta med små- och storskaliga prototyper. I dag finns tre robotarmar av olika storlek, två flyttbara och en stationär robotarm, för att utveckla och förfina kopplingarna mellan digitala- och fysiska modeller.

Robotlabb är idag öppen för studenter inom institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) men planeras att i framtiden vända sig mot både forskare och externa intressenter när det gäller utforskande av samtida och nya design- och tillverkningsmetoder. 

Arbete i Robotlabb ger exempelvis möjlighet att utveckla och öka förståelsen för digital tillverkning och design. Robotens rörelseschema genereras ut från en digital modell, antingen genom att bestämma en verktygsbana genom punkt-till-punkt förflyttning eller genom att rigga robotens rörelser.

I Robotlabb genomförs experiment inom tillverkning, skapande av prototyper, robotteknik och andra komplexa processer inom konstruktion och byggande. Labbet innehåller tre teman/aktiviteter.
 
 • Prototyptillverkning i stor och liten skala ex. trä, metall och plast. 
 • Metodutveckling inriktning mot tillverkningsprocesser.
 • Metodutveckling inriktning mot design och representation.

Bild: Stig Anton Nielsen


För mer information:

Peter Lindblom

Karin Hedlund​


Ljuslabb

Ljuslabbet är ett helt mörklagt rum som gör det möjligt att styra ljuset till olika färger och styrka. Det finns reglerbara lampor med olika färger, stativ, utbytbar bakgrund, podier och arbetsbord för tillskärning mm.
 

Syfte

 1. kunna göra grundläggande experiment med färg och ljus i undervisningen
 2. experimentera med och utforska fysiska modeller genom ljusstudier, färgstudier mm
 3. dokumentera ljusstudier och fotografera modeller för presentationer.

 

Ljusexperiment

I färgundervisningen lär sig studenterna om hur färg och ljus påverkar och påverkas av varandra. I ljuslabbet kan de undersöka och praktiskt utforska detta på ett djupare plan, till exempel genom att sätta in ljuset i olika rumsligheter och lära sig om skuggverkan med mera. De har också möjlighet att på ett enkelt sätt byta ljuskälla, exempelvis från halogen till LED för att se hur olika ljuskällor påverkar färgen, rummet och upplevelsen av rummet/modellen. Genom att enkelt kunna blanda och byta färg, ljuskälla etcetera så kommer de att få erfarenheter de kan ta med sig i sina projekt och senare ut i arbetslivet. 
 

Utforska fysiska modeller

Vi uppmuntrar hela tiden studenter att göra modeller av sina projekt. Den pedagogiska poängen är att använda modellen som ett verktyg i hela processen; utforska,
betrakta, förändra och bearbeta den för att greppa konsekvenser och möjligheter med estetiska och praktiska idéer. Genom ljuslabbet blir det lätt att sätta in modellen i ett viss ljust och dokumentera från olika håll, och vi kan uppmuntra studenterna till att experimentera och prova idéer med färg, ljus och material i rum. 

Utveckling av metod

Det har funnits en omfattande verksamhet här på Arkitektur
vad gäller fotografering inuti modeller med endoskop, som tyvärr till delar har fallit i glömska. Mycket kan göras i
visualiseringsprogram, men det tar oss inte hela vägen. Att i en fysisk modell kunna sänka blicken till ögonhöjd kan ge helt andra upplevelser än i datorn, både rumsligt och ljusmässigt. Vi vill därför arbeta för att åter utveckla metoderna genom att uppgradera den endoskopiutrustning som finns från 70-talet till att passa moderna digitala kameror. Videoskopi är en teknik som har utvecklats de senaste åren, och som öppnar för intressanta utforskningar av rörliga sekvenser inuti modeller, promenader längs landskapsmodeller mm.
 

Presentationer

Studenternas presentationer spelar en stor roll i undervisningen, både i projektredovisningar och i deras samlade portfolios. Dokumentation av ovan beskrivna processer kan ligga till grund för digitala bearbetningar och ge mer intressanta bilder och presentationer än mycket av det vi ser idag. Det är också viktigt att genomföra bra fotograferingar av färdiga presentationsmodeller.
 

Utrustning

 • 3 st  fresnel-strålkastare med halogenljus och olika filter och dimmer
 • 1 st LED-lampa med blandat röda, gröna och gula dioder samt mixerbord för att blanda ljuset
 • LED-tejp i olika längder för ljus inuti modeller, med mixer
 • Bakgrundspapper att dra ner i 3 olika nyanser
 • Flyttbara podier, svartmålade
 • Stativ för kamera och strålkastare
 • Reflektorskärmar med olika ytmaterial
 • Arbetsbord för tillskärning
 • Skalgubbar mm
 • Dammsugare
 
Ljuslabbet kan bokas för användning av enskilda studenter eller grupper. Nyckel hämtas hos Eva Amborg eller i verkstaden.

Mer information:
Eva Amborg
Tabita Nilsson

Arkitekturverkstan

I A-verkstaden​ kan studenter på Arkitektur och Arkitektur och teknik bygga modeller och fullskaletest, realisera skissmodeller och mindre designprojekt.

Publicerad: fr 25 jan 2019.