robot
Industrirobot KUKA Agilus KR10 på ACE Robottillverkningslabb och en detalj av en arkitektonisk gjutningsform producerad av roboten. © Malgorzata Zboinska.

Verkstäder och labb

Robottillverkningslabb

Utforskande formgivning och tillverkning med robotar

Robottillverkningslabbet på Chalmers ACE är en plats för experimentell arkitektonisk design, där man kreativt kan utforska nya möjligheter med robotar inom arkitekturen.

Robotlabbet utnyttjas inom både arkitekturutbildningen och forskningen. Externa samarbeten med till exempel arkitektkontor och andra konstnärliga och kreativa verksamheter är också välkomna. Labbet kan användas på många olika sätt – från att experimentera med arkitekturens nya material, genom att skapa unika konst- och designverk till att framställa arkitektoniska modeller, prototyper och element i stor skala.

Vår utrustning omfattar tre 6-axliga industrirobotar - två små robotar KUKA Agilus KR10 och en stor robot KUKA Quantec KR120. De mindre robotarna är flyttbara och lämpliga för experiment i mindre skala medan den stora är fast monterad och används för utredningar i större skala.

Utrustning och processer i labbet är för närvarande under utveckling. Vår ambition är att ta fram en intern kollektion av robotverktyg och materialmonteringsstrukturer som ger våra framtida användare möjligheter att experimentera med både grundläggande och avancerade tillverkningsprocesser, såsom inkrementell formning, CNC-fräsning, additiv tillverkning, skärning med het tråd, 3D-elementmontering och anpassade experiment med olika innovativa material.

Ledningsgrupp

Malgorzata Zboinska​, kreativ ledare, huvudrobotinstruktör, malgorzata.zboinska@chalmers.se


Ljuslabb

Ljuslabbet är ett helt mörklagt rum som gör det möjligt att styra ljuset till olika färger och styrka. Det finns reglerbara lampor med olika färger, stativ, utbytbar bakgrund, podier och arbetsbord för tillskärning mm.
 

Syfte

 1. kunna göra grundläggande experiment med färg och ljus i undervisningen
 2. experimentera med och utforska fysiska modeller genom ljusstudier, färgstudier mm
 3. dokumentera ljusstudier och fotografera modeller för presentationer.

 

Ljusexperiment

I färgundervisningen lär sig studenterna om hur färg och ljus påverkar och påverkas av varandra. I ljuslabbet kan de undersöka och praktiskt utforska detta på ett djupare plan, till exempel genom att sätta in ljuset i olika rumsligheter och lära sig om skuggverkan med mera. De har också möjlighet att på ett enkelt sätt byta ljuskälla, exempelvis från halogen till LED för att se hur olika ljuskällor påverkar färgen, rummet och upplevelsen av rummet/modellen. Genom att enkelt kunna blanda och byta färg, ljuskälla etcetera så kommer de att få erfarenheter de kan ta med sig i sina projekt och senare ut i arbetslivet. 
 

Utforska fysiska modeller

Vi uppmuntrar hela tiden studenter att göra modeller av sina projekt. Den pedagogiska poängen är att använda modellen som ett verktyg i hela processen; utforska,
betrakta, förändra och bearbeta den för att greppa konsekvenser och möjligheter med estetiska och praktiska idéer. Genom ljuslabbet blir det lätt att sätta in modellen i ett viss ljust och dokumentera från olika håll, och vi kan uppmuntra studenterna till att experimentera och prova idéer med färg, ljus och material i rum. 

Utveckling av metod

Det har funnits en omfattande verksamhet här på Arkitektur
vad gäller fotografering inuti modeller med endoskop, som tyvärr till delar har fallit i glömska. Mycket kan göras i
visualiseringsprogram, men det tar oss inte hela vägen. Att i en fysisk modell kunna sänka blicken till ögonhöjd kan ge helt andra upplevelser än i datorn, både rumsligt och ljusmässigt. Vi vill därför arbeta för att åter utveckla metoderna genom att uppgradera den endoskopiutrustning som finns från 70-talet till att passa moderna digitala kameror. Videoskopi är en teknik som har utvecklats de senaste åren, och som öppnar för intressanta utforskningar av rörliga sekvenser inuti modeller, promenader längs landskapsmodeller mm.
 

Presentationer

Studenternas presentationer spelar en stor roll i undervisningen, både i projektredovisningar och i deras samlade portfolios. Dokumentation av ovan beskrivna processer kan ligga till grund för digitala bearbetningar och ge mer intressanta bilder och presentationer än mycket av det vi ser idag. Det är också viktigt att genomföra bra fotograferingar av färdiga presentationsmodeller.
 

Utrustning

 • 3 st  fresnel-strålkastare med halogenljus och olika filter och dimmer
 • 1 st LED-lampa med blandat röda, gröna och gula dioder samt mixerbord för att blanda ljuset
 • LED-tejp i olika längder för ljus inuti modeller, med mixer
 • Bakgrundspapper att dra ner i 3 olika nyanser
 • Flyttbara podier, svartmålade
 • Stativ för kamera och strålkastare
 • Reflektorskärmar med olika ytmaterial
 • Arbetsbord för tillskärning
 • Skalgubbar mm
 • Dammsugare
 
Ljuslabbet kan bokas för användning av enskilda studenter eller grupper. Nyckel hämtas hos Eva Amborg eller i verkstaden.

Mer information:
Eva Amborg
Tabita Nilsson

Arkitekturverkstan

I A-verkstaden​ kan studenter på Arkitektur och Arkitektur och teknik bygga modeller och fullskaletest, realisera skissmodeller och mindre designprojekt.

Sidansvarig Publicerad: må 04 maj 2020.