Geodatabaser
Illustration: Jonas Tornberg

Geodatabaser

 

Databaser med geografisk information

Lantmäteriets geodata

Forskare och studenter har tillgång till Lantmäteriets geodata. Vetenskapsrådet har genom rådet för forskningens infrastrukturer beslutat att stödja en licens- och distributionsmodell för geodata till forskning, utbildning och kulturverksamhet. Överenskommelsen innehåller kostnadsfria, nedladdningsbara geodata och visningstjänster (wms) från Lantmäteriet för alla användare inom forskning, utbildning och kulturverksamhet. De SWAMID-anslutna skolor (bland andra Chalmers) som tecknat avtal för åtkomst av Lantmäteriets geodataprodukter via GET kan använda nedladdningstjänsten.
 
Du använder ditt vanliga CID med lösenord för att logga in.
 
 

Länsstyrelsen

(öppen för alla)
 

Geodata på Chalmers

Now it’s possible to download geographic data from the municipality of Gothenburg,
such as CAD (DWG) and arial photos (ECW). Note that you will find the basemap
(sw: grundkarta) and contours (sw: nivåkurvor) as separated products.

Please follow the link below:
http://geodata.chalmers.se

 
Eftersom vi nästan aldrig äger de data vi arbetar med inom utbildning och forskning, är vi mycket noga med att påpeka att användningen ENDAST får ske inom akademiskt arbete som undervisning och forskning. Överträdelse av denna bestämmelse kommer att medföra att denna tjänst försvinner.

Sidansvarig Publicerad: ti 06 jul 2021.