skiss som ska illustrera kursen Från idé till färdig byggnad

Exempel från den frivilliga sommarkursen "Från idé till färdig byggnad"

Frivilliga kurser

​Som student på programmen Arkitektur respektive Arkitektur och teknik har du möjlighet att komplettera ditt curriculum vitae genom att välja att läsa frivilliga kurser. Mer information om vilka frivilliga kurser som är valbara finns på programhemsidan i Studentportalen: Frivilliga kurser​​

Från idé till färdig byggnad – en av våra frivilliga kurser

I kursen "Från idé till färdig byggnad" designar studenterna ett mindre trähus, 10-20 kvadratmeter. De ritar igenom projektet in i minsta detalj och bygger i kursens senare del en detaljrik trämodell i skala 1:10. Studenten arbetar igenom hela strukturen från idé till färdig byggnad, och det är många frågor och tankar som måste besvaras när delar skall bli till helhet.
 
Den tekniska och arkitektoniska nivån på projekten, liksom ritningarna, är tänkt att attrahera en intressent. Det innebär bland annat att projekten måste vara realiserbara och ekonomiskt försvarbara. Vi ser det som pedagogiskt viktigt att arbeta mot ett förverkligande av projekten.  
 
Om det finns intresse för ett enskilt projekt, genomförs det i samarbete mellan Chalmers och en gymnasieskola i Göteborgstrakten under efterföljande termin i full skala.  
 
Under kursnamnet AFT107 Från idé till färdig byggnad​ ingår även kursen Ritteknik-Arkitekt-CAD. Det innebär att den omfattar totalt 12 poäng, vilket blir åtta veckors heltidsstudier.
 

Intresserad av att bygga?

Privatpersoner som är intresserade av ett projekt kan ges möjlighet att förvärva byggrättigheter, men även ritningar över valt projekt. För information kring kursen och projekten kan man vända sig till kursansvarig, tekniklektor Peter Lindblom: peter.lindblom@chalmers.se


Sidansvarig Publicerad: ti 06 jul 2021.