WernstedtskissenWernstedtskissen är en årligen återkommande tävlingsskiss som har tillkommit genom en donation av förre professorn i arkitektur vid Chalmers, Melchior Wernstedt (1886-1973). Enligt donatorns önskemål skall fonden ..."främja konstnärlig och vetenskaplig forskning inom ämnet arkitektur".
 

Pris till studerande i fjärde årskursen

Avkastningen från fonden delas varje år ut i form av priser till förslag som utmärkt sig i tävlingen.
 

Jury

Tävlingsresultatet bedöms enligt fondens bestämmelser av en tremannajury som biträds av en tävlingssekreterare. Juryn består av en examinator med ansvar för uppgiftens formulering, en ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter Västra Götaland samt av en extern juryledamot. Juryn äger rätt att adjungera teknisk expertis. Förslagen ställs ut på skolan och blir föremål för kritisk genomgång. Endast förslag av tillräcklig kvalitet kan godkännas som prestation i kursen och endast en gång. Uppgiften är individuell eller kan genomföras av max två studenter.

Masterkurs

Årligen återkommande tävling i form av masterkurs. Tävlingsuppgiften introduceras under en dag genom föreläsningar och eventuella seminarier och studiebesök. Programhandlingar utdelas. Kursdeltagarna genomför tävlingsuppgiften individuellt och utan hjälp av övningsassistenter.
 

Wernstedtsföreläsningen

I samband med prisutdelning och möte inom Sveriges Arkitekter Västra Götaland hålles den årliga Wernstedtsföreläsningen av den externa jurymedlemmen.
 

Sidansvarig Publicerad: må 05 feb 2018.