Falan

En plats för de boende i Skillinganäs

 
En plats för de boende i Skillingenäs att använda för gemensamma aktiviteter, sammanträden, grillkvällar samt allehanda sysslor som rör hamnen och dess båtägare
 
Med vackert grånade fasader och en enkelt komponerad byggnadsvolym utgör Falan ett naturligt inslag i den vackra Blekingska skärgården.
 
Gemensamhetslokalens många användningsområden kräver en flexibel planlösning som har lämnats öppen för beställaren att fritt planera och disponera efter de behov som  uppstår allt eftersom hamnen framöver fyller sin funktion.
 
Det vattennära promenadstråket kantas av ängsgräs och bryts av falans trädäck vilket blir en plats för de boende att spontant träffas på och ta del av den underbara skärgården i Karlskronas kustband.


Sidansvarig Publicerad: to 03 okt 2013.