2019

Professorsnämndens motivering 2019

Professorsnämnden har vid sitt sammanträde den 24 april 2019 beslutat föreslå följande tre stipendier/fyra stipendiater:

Saga Karlsson 85000 kronor för ”Vindskyddet 2.0 och tiden: En utforskande resa där tidens påverkan studeras i byggda vindskydd”. Ämnet är originellt och välformulerat och visar hur mycket det går att få ut ur ett till synes litet ämne. Karlsson har hittat publicerade vindskydd i 12 europeiska länder som hon avser att provbo. Bland urvalskriterierna finns att vindskydden ska ligga i naturlandskap och vara möjliga att övernatta i, att de ska bestå av ett enda rum och vara en oisolerad träkonstruktion, minst två år gammal. I en inlevelsefull inledning beskriver hon sin fascination inför den enkla byggnaden, men också lockelsen i att komma bort från vardagen i staden. Karlsson är både praktiserande arkitekt och doktorand och hennes forskningsperspektiv är tydligt närvarande. Tiden är viktig i hennes undersökning, både i hur de enkla, klimatutsatta byggnaderna stått sig över tid, och hur hennes egen kropp reagerar på att komma bort från vardagens tidspress. En ytterligare tidspoäng ligger i att Vindskyddet 2.0 är en uppgradering av Vindskyddskursen i början av arkitektutbildningen och kan bidra till att fördjupa detta kursmoment. Ett överraskande välfunnet projekt!

Erik Jansson och Julia Madås 80000 kronor för ”Storheten i det lilla”. Ansökan handlar om en undersökning av olika små och kompakta boendeformer: mikrobostäder, Tiny House och Van Life. Utgångspunkten är bostadsbristen och nödvändigheten att hushålla med resurser och frågan vad som står att finna i att välja bort. Metoden är att provbo olika små bostäder i Hongkong och Tokyo, där mikrobostäder blivit en påtvingad vardag för många, och i USA, med Tiny House och Van Life som växande rörelser av självvald trångboddhet utanför storsamhället. Madås ska dokumentera resan i skriven, vetenskaplig men journalistisk form, medan Jansson använder sig av kameran som verktyg, eventuellt i form av fotobaserad 3d- skanning. De har således motiv för att vara två på resan. Samtidigt innebär det, kombinerat med de fjärran resmålen, höga kostnader. Stipendiets budget rymmer inte det stora ansökta beloppet. Det kan lösas antingen genom att söka kompletterande finansiering, eller genom att skära ner resans omfattning. Strängt taget är små bostäder i storstaden och tillgängliggörandet av landsbygden genom ”mobile homes” två ganska olika frågor.

Galini Afentoulidou 55000 kronor för ”Designing for everyone”. Afentoulidou avser att undersöka hur Japan arbetar med tillgänglighet i stadens vardagsmiljöer. Hon är själv certifierad tillgänglighetssakkunnig och kan ämnet. Japan har en lång tradition i frågor om tillgänglighet ända tillbaka till 1960-talet. Landet har också en åldrande befolkning som till en fjärdedel är över 65 år. Och inför olympiaden i Tokyo 2020 strävar man efter att öka tillgängligheten ytterligare. Ämnet är viktigt, även i Sverige, och har inte tidigare givits ett Wernstedt-stipendium. Afentoulidous metod är undersökningar på plats av olika miljöer kombinerade med intervjuer med både sakkunniga, rörelsehindrade och arkitekter som arbetar med frågan. Ansökan avser ett dokumenterande, vetenskapligt inriktat arbete i ett ämne av högsta relevans. Målet är att skriva en handbok med inspirerande referensexempel.

Antalet ansökningar var i år ännu lägre än förra året, sex stycken, varav två dessutom inte var utexaminerade arkitekter och därför inte kvalificerade att söka. Å andra sidan är de tre ansökningar professorsnämnden valt att föreslå som stipendiater mycket välformulerade. En av dem har nu valts ut efter att ha ansökt tidigare och fått rekommendationen att komma igen, även om man då inte nådde ända fram. Just den ansökan har också förbättrats och fördjupats väsentligt. Även om årets föreslagna stipendiater står sig mycket väl i jämförelse med tidigare års så finns det ändå anledning att fundera över hur den storartade möjlighet till fortbildning och kunskapsutveckling som stipendiet innebär kan göras mer bekant och attraktiv. Olika sätt har redan prövats och vi är fullt medvetna om att konkurrensen med andra saker är stor under just den period i livet, mellan 25 och 35, när stipendiet är sökbart. Alla möjligheter till att öka antalet sökande bör ändå undersökas, för att vi inte i framtiden ska stå utan tillräckligt många kvalificerade sökande.

Professorsnämnden bestående av:
Claes Caldenby
Sten Gromark
Anna-Johanna Klasander

Sidansvarig Publicerad: to 05 sep 2019.