exkursion

Grundutbildning

Översikt över program inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknikSpecifik information om arkitekturutbildningen, se Arkitekturskolan​

Kandidatprogram inom arkitektur

 

Arkitekt

 
Arbetsfältet för arkitekter är brett: Utformning av städer, stadsdelar, byggnader, ombyggnader eller interiörer. De flesta arkitekter arbetar med dessa uppgifter på arkitektkontor eller på kommuner, men arkitektkompetensen är också användbar inom till exempel förvaltning av bebyggelsen eller forskning och utveckling inom byggområdet.
 
Programansvarig: Meta Berghauser Pont
 
Läs mer om: Arkitektur
 
 

Arkitekt, ingenjör eller både och (civilingenjör/arkitekt)

 
Programmet vänder sig till dig som är intresserad av såväl matematik och teknik som rumsgestaltning och byggnadskonst. Det finns bara ett fåtal liknande utbildningar i Europa. Erfarenheterna visar att de examinerade studenterna utvecklas till antingen professionella arkitekter eller ingenjörer, och att de samtidigt har kommit att verka som brobyggare mellan arkitekt- och ingenjörskulturerna.
 
Programansvarig: Mats Ander
 
Läs mer om: Arkitektur och teknik  
 
 

Kandidatprogram inom samhällsbyggnadsteknik

 

Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik

 

(teknologie kandidatexamen 180 hp)
 
 
 

Samhällsbyggnadsteknik

 
(högskoleingenjör 180 hp)
 
Programansvarig Stefano d'Elia
Läs mer om: Samhällsbyggnadsteknik 180 hp
 
 
Samhällsbyggnadsteknik
 
(civilingenjör 300 hp)
 
Programansvarig Pär Johansson
Läs mer om: Samhällsbyggnadsteknik 300 hp)
 
 

Masterprogram 

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik erbjuder alternativt ger huvuddelen av kurserna inom följande internationella masterprogram. All undervisning sker på engelska och både svenska och utländska studenter är välkomna att söka.
 
 
Mer information om masterprogrammen finns på den engelska delen av webbplatsen >>
 
 
Chalmers allmänna information om masterprogram på svenska och engelska.
 

Examensarbete

 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete som omfattar 15/30/60 högskolepoäng.

Sidansvarig Publicerad: må 15 aug 2022.