Samverkan

​Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadstekniks samverkansparter finns inom offentlig sektor, inom övriga akademin, företag och organisationer nationellt och internationellt.

Några av de plattformar och organisationer vi samverkar med och inom:
 • InfraVis
  Nationell forskningsinfrastruktur för visualisering av data
 • Göteborgs stad & Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers (med ACE som värdinstitution):
  Parterna har tecknat en avsiktsförklaring som skapa förutsättningar för ett fortsatt och fördjupat samarbete med fokus på långsiktig kunskaps- och kompetensförsörjning, i syfte att säkerställa och utveckla Göteborgs position som en ledande och attraktiv kunskapsregion i Europa. Samarbetet ska koncentreras kring de fyra tematiska fokusområdena: Stadsutveckling, välfärdsfrågor, fossilfritt Göteborg, samt demokrati och styrning.
 • Södra Älvsborgs sjukhus & Göteborgs universitet:
  Fördjupat forskningssamarbete med fokus på patientsäkerhet, vårdmiljöforskning och nära vård
 • Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
 • Urban Futures​
 • GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning​​
 • HSB Living Lab
Exempel på andra forum för samverkan:
Läs mer om hur samverkan med oss har skapat verklig nytta för både samhälle och näringsliv:

Sidansvarig Publicerad: on 21 sep 2022.