Samverkan

​Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Läs mer om hur samverkan med oss har skapat verklig nytta för både samhälle och näringsliv i nyhetsnotiserna längre ner på sidan:
 

Sidansvarig Publicerad: ti 06 jul 2021.