Climate_KIC logotyp

Climate-KIC

Den europeiska organisationen EIT (European Institution of Innovation and Technology), är ett EU-organ som samordnar det stora klimat- och innovationssamarbetet Climate-KIC, där KIC står för Knowledge & Innovation Community. Chalmers är sedan några år part i samarbetet genom olika projekt och plattformar.

Med i samtliga flaggskeppsprojekt

2013 utannonserade EIT tre övergripande projekt, så kallade flaggskeppsprojekt, och Chalmers deltar i alla tre. Under 2014 satte den stora europeiska forskningssatsningen Climate-KIC igång på allvar. Climate-KIC fokuserar på klimatförändring och syftar mot ett miljövänligt och hållbart samhälle. Läs mer om Climate-KIC

Building Technology Accelerator (BTA)

Syftet med detta flaggskepp är minska CO2 - utsläpp inom samhällsbyggnadssektorn; att vara en katalysator vad gäller omfattningen och effekterna av nya byggteknikers och byggtjänsters koldioxidutsläpp teknik och tjänster och därtill skapandet av nya jobb i Europa.

Målet är snabbare spridning av nya och hållbara byggtekniker på marknaden på alla skalor (nationella och multinationella) med betydande klimatpåverkan. För att nå detta mål BTA behöver BTA leverera relevanta produkter till marknaden, inflytande och påskynda marknadsprocesserna under övervägande av komplexiteten av byggnader i kombination med sina passagerare. Programmet riktar sig mot både mot renovering och nya byggnader både samt bostäder och övriga byggnader. Detta görs genom fälttester i verkliga miljöer i samhället, så kallade Living Labs. Det finns 6 samarbetspartners kring detta runt om i Europa; vid ETH i Zürich, Chalmers i Göteborg, DTU i Delft, IVE i Valencia, Knight Frank i London och EMPA i Dübendorf i Schweiz.

Chalmers del i BTA-satsningen utgörs bland annat av forsknings- och byggprojektet HSB Living Lab som utvecklas ihop med Johanneberg Science Park och HSB samt ett antal associerade partners. Samtidigt som bostäderna huserar studenter fungerar de som laboratorium för forskarna. Det ger en unik möjlighet att forska på hållbara innovationer i verkliga boendemiljöer. Mätvärden samlas in via sensorer i huset, där vattenåtervinning, solcellslösning, smarta bokningssystem, elförbrukning och hållbara byggmaterial och komponenter kommer att prövas och utvärderas.

Smart Sustainable Districts (SSD)

Flaggskeppet handlar om energi- och materialflöden på systemnivå i en stad. Chalmers har initierat ett arbete med att utveckla distriktet Johanneberg som ett försöksfält. Målet är att detta distrikt ska bli först i världen att minska materialförbrukningen till en tiondel av dagens nivå.

Encore

Det tredje flaggskeppet heter Encore och handlar om utveckling av koncept och metoder för att återanvända koldioxid. På så vis kan koldioxid bli en resurs, i stället för ett problem. Styrkeområde Building Futures bidrar med analyser på systemnivå och kartlägger exempelvis var det finns användbart koldioxid för metanoltillverkning.

 

Sidansvarig Publicerad: må 14 jan 2019.