Tidigare samtal

Hela Göteborg genom stadens arkitektur

En serie informella samtal
 
2014-05-23 Samtal 1 – KICK-OFF- VAD ÄR GÖTEBORG - Hur kan vi tillsammans skapa en stadsbyggnadskultur i vår stad?

2014-09-04 Samtal  2 - PLANER I PIPELINE - Älvstaden, Centralenområdet, Frihamnen och exempel på visionära stadsplaner från 1621, 1866, 1882, 1910 

2014-10-15 Samtal  3 - ARKITEKTONISK TEATER -  Lågfartstrafikens stråk och stadsrum - Vi skissar och diskuterar i bankvalvets fantastiska rum.

2014-12-03 Samtal  4 - ÄLVSTADENDAGEN 2014 -  Konferens för 400 personer i samarbete med Göteborgs Stad, SAVG och Chalmers tekniska högskola.

2015-11-11 Samtal  5 - PROJEKT NORRA ÄLVSTRANDEN - Ett kvarts sekel senare ett samtal  med några nyckelpersoner om erfarenheter och lärdomar till Projekt Älvstaden.
 
2015-12-09 Samtal  6 - STADSBYGGNAD BOTTOM-UP - Hur bygger vi staden för dem utan hem?

2016-11-23 Samtal 7 - VAD KAN VI LÄRA? - Erfarenheter från stadsbyggnadsprocessen i Norra Kvillebäcken.

2017-01-18 Samtal  8 - BEHÖVS EN SKELLETTPLAN FÖR ÄLVSTADEN? - Vi lägger ihop och granskar hur planerna för Älvstaden förhåller sig till de befintliga huvudstråken och helheten.

2017-04-04 Samtal 9 - Om helheten och Stråken, del 2 - Behövs en tydligare skelettplan i Älvstaden?

2017-05-23 Samtal 10 - Göteborgs arkitekturprogram - Vi diskuterar stadens nya arkitekturprogram.

Sidansvarig Publicerad: ti 16 maj 2017.