Aktuellt

Samtal 10 - Göteborgs arkitekturprogram

Tisdag den 23 maj 2017 >>

Vi diskuterar stadens nya arkitekturprogram som presenteras av stadsarkitekt Björn Siesjö. Gäst är
regeringens utredare Christer Larsson. Hur får vi till hela stråk och hur tänker staden om höga hus?Varför krävs en bättre stadsbyggnadskompetens i kåren? Vilka frågor vill du ställa?


 

Samtal 9 - Om helheten och Stråken, del 2

Tisdag den 4 april 2017, kl. 17.30 >>

Inspel: Ulf Kamne högste ansvarige politiker för stadsbyggnad i Göteborg. Kommunalråd för Miljöpartiet. Lena Andersson arkitekt och ansvarig tjänsteman för genomförandet av vision Älvstaden. VD för Älvstrandsbolaget. Bengt Mattias Carlsson arkitekt och initiativtagare för Hela Göteborg-samtalen.
​Diskussion med en panel.

 
 
Samtal 8 - Stråken och helheten i Älvstaden

I januari skall vi med många spännande gäster prata om stråken och helheten i Älvstaden. Vi lägger ihop de olika planförslagen och granskar stråken. Dels mellan områdena, dels till omgivande stadsdelar och framförallt hur man kopplar till den gamla stadens huvudstråk och struktur i de nya projekten. Vi tittar på Centralenområdet. Projekt Frihamnen, Backaplan och Staden innanför Vallgraven.


Samtal 7: Vad kan vi lära? Erfarenheter från Kvillebäcksprocessen

Onsdag den 23 november 2016, kl. 18-21 samling vid Kville saluhall >>
Vi gör först ett studiebesök i Kvillebäcken med Anders Svensson från stadsbyggnadskontoret som guide. Ett samarbete med Sveriges Arkitekter Västra Götaland.
 
Norra Kvillebäcken är det senaste stora stadsbyggnadsprojektet som byggs i Göteborg. Catharina Thörn och Katarina Despotovic har fått stor och välförtjänt uppmärksamhet för sin bok ”Den Urbana Fronten” där de kritiskt granskar gentrifierings-processen och stadens politiska stadsbyggnadsprocess. För att vi ska få en, om möjligt, heltäckande historieskrivning så har projektledaren från stadsbyggnadskontoret Anders Svensson lovat berätta sin version av planprocessen. Stadsbyggnadskontoret har här varit en huvudaktör men också många andra i vår kår och i byggbranschen har bidragit. Nu kan vi se planen och den  byggda miljön i verkligheten. - Vad tycker vi? - Vilka lärdomar kan vi dra av processen och resultatet? - Hur kan vi kvalitetssäkra kommande planer och hur kan vi ta avstamp mot de nya stora stadsbyggnadsprojekten som staden har i pipeline?
 
Vi vill nu i samråd med er alla diskutera Kvillebäcken och samtidens stadsbyggnadsverktyg. Efter guidning samlas vi på Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, för ett föredrag med efterföljande diskussion. Sedan kör vi som vanligt informella samtal över en öl och macka. Det är ok att bara delta i avslutande mingel med kollegor.
 


 


Hela Göteborg är ett initiativ för att bryta segregationen med stadsbyggandet som verktyg.

Se information om tidigare samtal >>
 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.