AHA-festivalen

Den grundläggande drivkraften i forskning såväl som i konst är nyfikenheten. Kom till oss och var nyfiken! För fjärde året arrangeras Aha-festivalen på Chalmers. Festivalen utforskar mötet mellan konst och vetenskap vid ett tredagarsevenemang med workshops, föreläsningar, diskussioner, musik- och dansuppträdanden. Avsikten är att utvidga vetandets gränser genom kunskapsbildande experiment. Vi vill undersöka förhållandet mellan konst och vetenskap, den grund högskolande verksamhet bygger på. Vi bjuder in forskare och artister från olika discipliner samt studenter och intresserad allmänhet, att dela med sig av sina erfarenheter och berika våra olika kunskapsområden.

Temat för 2014 var ”Embodiment”, det kroppsliga som vår förankring i världen. Tema för 2015 var ”Numbers”, talen som ett urgammalt tema både inom konsten och vetenskapen som vi behöver hålla levande. ”Musiken och arkitekturen är systrar, ty de är båda döttrar till talen” sade kyrkofadern Augustinus för 1600 år sedan. ”Den matematiska kalkylen spinner en underbar spindelväv” skrev författaren och matematikern Willy Kyrklund. ”Vårt matematiska universum” talar fysikern Max Tegmark om. Temat för 2017 är ’Autonomy’, där vi utforskar bland annat autonoma system, konstens och forskningens frihet och var vi som människor börjar och slutar.

Alla är välkomna och det är fri entré till AHA-festivalen. För närmare information och program se www.ahafestival.se

Se filmdokumentären om Aha-festivalen 2016 >>
Se filmdokumentären om Aha-festivalen 2015 >>


Ytterligare information på den engelska delen av webbplatsen >>Sidansvarig Publicerad: fr 20 apr 2018.