Undermarkskonstruktioner i ett samhällsbyggar- och planeringsperspektiv

​Boken "Sweden Underground. Rock Engineering and How it Benefits Society" beskriver undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande. I bokens författar- och redaktörsgrupp ingick Ulf Lindblom och Lars O. Ericsson, båda professor emeritus, avdelningen för geologi och geoteknik.
Nyligen färdigställdes boken ”Sweden Underground” i ett samverkansprojekt finansierat genom Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Svenska Bergteknikföreningen, Trafikverket, Svensk Kärnbränslehantering AB, J. Gust. Richert Stiftelse och ett antal företagsdonationer. I bokens författar- och redaktörsgrupp ingick Ulf Lindblom och Lars O. Ericsson, båda professor emeritus från avdelningen för geologi och geoteknik, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

"Sweden Underground. Rock Engineering and How it Benefits Society" är publicerad på engelska och vänder sig till en bred internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, ingenjörer, forskare och studenter. Boken och en korresponderande hemsida belyser nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande. I bokens huvudkapitel beskrivs fler än 30 olika anläggningar under mark där en bred överblick om undermarksbyggande och bergteknik ges. Planeringsfrågor och legala aspekter på undermarksbyggande presenteras även liksom översiktliga beskrivningar av byggmetoder, material och maskiner, forskning och kunskapsutveckling samt framtidens undermarksprojekt.  

Sidansvarig Publicerad: fr 23 aug 2019.