Utdelning av Wernstedtska resestipendiet 2015

Prisceremoni och utdelning av Wernstedtska resestipendiet 2015 ägde rum i Chalmersska huset. Mottagare: Daniel Lindberg, Anders Nilsson,  Gustav Backström och Carl Johansson. Prissumman är på cirka 220 000 kronor.
Bild från prisutdelningen
Från vänster: Daniel Lindberg, Anders Nilsson, Dick Hedman (ordförande i stiftelsen), Gustav Backström, Carl Johansson

Arkitekter med konstnärlig begåvning eller anlag för vetenskaplig forskning, som avlagt examen vid Chalmers tekniska högskola och är yngre än 35 år kan ansöka om Wernstedtska resestipendiet. Stipendiet avser en längre sammanhängande vistelse utomlands.
Utdelning av Wernstedtska resestipendiet 2015 ägde rum på Chalmersska huset 6 oktober 2015. Priset delades ut av Dick Hedman, ordförande i Wernstedtska stiftelsen.

Mer information om föredrag och professorsnämndens motivering >>


Sidansvarig Publicerad: fr 22 jan 2016.