taktila modeller

UNPREDICTABLE FLESH: Nya digitala hantverket, materialforskning och upplevelser i interaktiv arkitektur

I november står Färgfabriken värd för en utställning om skapandet av arkitektoniskt ”flesh” - som en ersättning för termen “hud”, ofta överanvänd i arkitekturen. Här anspelar ”flesh” på tjocklek. Det utforskas i mjuka gjutningar och böjliga formar gjorda av silikon som visuellt och taktilt engagerar och utmanar besökaren att reflektera. ​
Verken som visas är interaktiva hybrida artefakter, animerad grafik och taktila exempel som har utvecklats i mötet mellan det mekaniska och det mänskliga, i spännvidden mellan det precisa och det oprecisa. Vad som kan verka som en förutsägbar process i den digitala världen är i själva verket resultatet av ett flödande konstnärligt undersökande: arkitekten och forskaren Malgorzata Zboinska​ och hennes interdisciplinära team har utvidgat fältet för computational design innovation i sin forskning genom ett samskapande mellan det icke exakta och oförutsägbara hantverket och datorstyrda maskiner. 
 
Verken, som föds ur dessa samverkansprocesser, genererar här alternativa perspektiv till vad modern digital arkitektur skulle kunna vara. Sammantaget söker dessa verk förkroppsliga en bredare förståelse av arkitektoniskt "flesh". De väcker frågor kring vilken typ av digitaliserade miljöer som kan uppstå i framtiden och driver på utvecklingen av den digitala arkitekturen genom att även inkludera konstnärliga och kroppsliga villkor. På så sätt bjuds vi in till att spekulera om den framtida dialogen mellan hantverk och digital design på ett sätt som också omfattar deras relation till naturen. 

Special Events  

Opening Vernissage 5 November 2019 kl. 18:00-21:00, tours with Artist November 6. Other event to be announced. Location: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm (Metro: Liljeholmen, Tram: Trekanten).

Kurator: Anna Maria Orrù, tel: 0720 162 162, email: amo@annamariaorru.com​

Mer information:
Malgorzata Zboinska, tel: +46 31 772 65 27, epost: malgorzata.zboinska@chalmers.se​​


Publicerad: to 03 okt 2019.