The question of the question

Chalmers Arkitekturs Examensutställning 13-21 januari 2016. Välkommen att ta del av höstens examensarbeten i Arkitektur. Utställningen öppnar onsdag 13 januari med vernissage kl 12.
Affisch för examensutställningenMerparten av examensarbeten på Chalmers Arkitektur görs under vårterminen och visas på vår stora sommarutställning. Några studenter arbetar under hösten och examineras under de kommande veckorna, och dem visar vi på Examenssutställning 13-21 januari. Det är cirka 35 arbeten med ämnen som spänner över ett brett fält där den gemensamma utgångspunkten är att arkitektur spelar roll.

Vilka frågor vi ställer och hur vi ställer dem är avgörande för vilka svar vi presenterar, och därmed hur vi formulerar samtiden. Det är detta Chalmers Arkitektur vill belysa genom att ge årets utställning temat ”The Question of the Question” - Frågan om frågan. Genom att sätta in studenternas arbeten i ett sammanhang, både i samhället och i forskningen, vill vi bidra till att stimulera både den interna och externa diskussionen om arkitekturens roll. Temat löper över hela året och kommer att följas upp i sommarutställningen.

13-15 januari presenterar studenterna sina examensarbeten i offentliga presentationer.

Jenny Folke undersöker hur ett urbant friluftsområde kan ge stadsbarn en ökad naturförståelse, Camilla Samuelsson frågar sig om den sinnliga spaupplevelsen kan förmedlas i byggnaden och Hongyin Liu utforskar den palliativa vårdens speciella behov och förutsättningar.

Mer information:
Tabita Nilsson, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola, tabita@chalmers.se

Jenny Folke: Urban forest. A scout cabin that strengthens the connection between youngsters and nature

 Camilla Samuelsson: Sensory Bath

 Hongyin Lui: Hospice in Biskopsgården
Sidansvarig Publicerad: to 08 feb 2018.