Examensutställningen 2020, detaljbild på modell
​Detalj från examensutställningen på Ljusgården 2019. Foto: Johan Bodell.

Premiär för digital examensutställning

Merparten av undervisning och annan verksamhet på Chalmers har digitaliserats i spåren av covid-19, och i år visas för första gången arkitektstudenternas examensutställning enbart digitalt. Naima Callenberg är curator för examensutställningen som öppnar den 11 juni, här berättar hon om arbetet.
Naima Callenberg är konstnärlig adjunkt på ACE, undervisar i masterprogrammet MPARC och har curerat årets och föregående års examensutställning.
 

Hej Naima, vad kan vi vänta oss att få se under årets examensutställning?     

 
Utställningen visas för första gången enbart digitalt på en plattform i form av hemsida som kommer utvecklas över tid. Det första steget är att visa examensarbetena för kurserna Architecture and Urban Design (MPARC) och Architecture and planning beyond sustainability (MPDSD). Totalt är det ca 130 studenter som kommer visa sina projekt på ett individuellt sätt – de har själva valt vad de vill visa och vilket/vilka media de vill använda.  Upplägget gör att det kommer bli möjligt för betraktaren att fördjupa sig i varje enskilt arbete.    
 

Vad har det digitala forumet inneburit för bedömarna?   

 
Samtliga studenter i utställningen blev godkända under seminarierna som hölls i mitten av maj. Men det är helt klart lite svårare med den fysiska distansen till arbetena. Det digitala mediet har fungerat jättebra men kan omöjligt bli ett substitut för det fysiska mötet, och ger heller inte den möjlighet till dialog som vanligtvis förs. Att inte få komma helt nära modellen, skissen eller vad det är för objekt man bedömer gör också att man får en distans till materialet – vilket naturligtvis har varit en utmaning.       
 

Förra årets utställning fick mycket gott mottagande och bedömdes vara väldigt stark, hur gör man för att följa upp en sådan succé?      

 
Jag tror det som jag försöker göra är att göra utställningen till något speciellt, något som lyfter upp studenternas arbete. Jag ville åstadkomma känslan av något designat, något formgivet. Jag tycker det är viktigt att visa en unik identitet och ett uttryck även i själva forumet, och det har vi försökt förmedla på den hemsida som härbärgerar årets utställning. Förra året använde vi oss av robusta byggstängsel i utställningsytan, och i år hade vi en annan plan för den fysiska utställningen – som vi fick överge i spåren av covid-19. Allra viktigast är att kommunicera studenternas fantastiska arbeten och låta andra utanför skolans väggar få möjlighet att ta del av materialet.    
 

Hur har det varit att arbeta med detta under våren 2020, givet de utmaningar du nämner?    

 
Det har faktiskt fungerat över förväntan. Studenterna har varit fantastiska och visat stor förståelse för situationen, och anpassat sig till de förutsättningar som varit. Vi har arbetat ihop och skapat den här utställningen tillsammans vilket känns väldigt roligt.     

Logo för examensutställningen 2020


 
Examensutställningen öppnar den 11 juni: https://projects.arch.chalmers.se 

Sidansvarig Publicerad: ti 09 jun 2020.