Open source application for advanced spatial analysis

NYA PST Applikation för avancerade rumsanalyser nu som ’öppen data’

​Du är varmt välkommen på ’release’ av Nya PST i Stockholm och i Göteborg. Nya PST kombinerar space syntax-analyser av byggda miljöer med etablerade beskrivningar och analyser av attraktorer och ger ett verktyg för integrerade tillgänglighetsanalyser.
​Eftermiddagens program bjuder på korta presentationer, exempel från olika projekt samt live demonstrationer som bygger på resultat och erfarenheter av drygt tio års användning. Det hela avslutas med mingel med möjlighet för fortsatta diskussioner.
 

STOCKHOLM Måndag 15 maj

16:00 – 18:00
KTH Arkitekturskolan
OSQUARS BACKE 5
 

GÖTEBORG Torsdag 18 maj

16:00 – 18:00
Guldhuset, Johanneberg Science Park
SVEN HULTINS PLATS 1-2
 
Nya PST är en s.k. plug-in till programvarorna MapInfo och QGIS. Applikationen, andra egenutvecklade mjukvaror, dokumentation och data finns tillgängligt via KTH och Chalmers:
 
 
Acknowledgement
PST is developed by KTH School of Architecture, Chalmers School of Architecture (SMoG) and Spacescape AB. Alexander Ståhle, Lars Marcus, Daniel Koch, Martin Fitger, Ann Legeby, Gianna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont, Anders Karlström, Pablo Miranda Carranza, Tobias Nordström.

Sidansvarig Publicerad: to 08 feb 2018.