Moln-workshop med ettorna

De nya studenterna på programmen, Arkitektur och Arkitektur och teknik, har tillsammans utforskat arkitektur och rum i en workshop. Materialet de hade till förfogande var vadd, hönsnät och orange murarsnöre, även i viss mån tänger, buntband och tejp. Moln-workshopen, ”Rum och moln”, ingick i de två mottagningsveckorna, som den del som utbildningsprogrammen ansvarade för.

Student i "moln"

Workshop på ljusgården Vad var tanken bakom workshopen?

– Vi ville åstadkomma en rolig introduktion till utbildningen och en bra gruppövning. Detta är den första konstnärliga uppgiften A och AT gör tillsammans, berättar de tre före detta studenterna som förberett och genomfört workshopen, Agnes Orstadius, Anders Nilsson och Marcus Håkanson.
Student på ljusgården
– Under det första året på utbildningen gör man ofta små projekt i liten skala, därför ville vi att studenterna skulle få skapa något expressivt och stort och få se resultat, låta sig inspireras så att de kan känna vilken potential de har. Tanken var att jobba med olika skalor, att från stora moln plocka ned dem till en liten skissmodell och sen skapa något arkitektoniskt genom att interagera med varandra.

Metoden var att först bekanta sig med materialet, vadd och hönsnät, och börja göra skisser, vilket kanske är första gången för många. Första dagen jobbade studenterna enskilt, för att nästa dag visa sina idéer och skisser för de andra i gruppen. Efter gruppvisa diskussioner valde de sen delar av de första skisserna och tankarna i det gemensamma Workshop med vadd, hönsnät och orange murarsnöre
bygget av modeller. Varje grupp hade en volym på 4 x 4 x 4 meter, grupperna valde olika sätt att ta den volymen i besittning! De tog över Ljusgården och skapade ett helt landskap i stor skala.

– Varje morgon hade vi återkoppling i A-salen med bildvisning och en kontinuerlig diskussion om vad man gjort hittills och hur det kan leda vidare. Studenterna diskuterade, argumenterade, frågade och fick feedback som de ibland tog till sig, ibland ifrågasatte och gjorde något annat av. De tänkte kritiskt och utvecklade sina idéer. Studenterna samarbetade väldigt bra och fokuserat med varandra.

Vad tyckte studenterna?

– Studenterna tyckte det var en rolig introduktion, tror vi! Och de uppskattade att få arbeta tillsammans med studenter från båda programmen, A och AT. De fick lära känna varandra och diskutera under tiden som workshopen pågick. De ställde många frågor till oss assistenter om hur det är att vara arkitekt, vilka program man använder etc. Det är värdefullt att göra något kreativt med sina klasskamrater och vi ville ge dem en verktygslåda för hur man kan arbeta från skiss till färdig modell, som ger upplevelse av rum, allt i samspel med andra.

Studenter vid workshop på ljusgårdenArkitekturbegrepp

– Och vi ville introducera begrepp som till exempel rumslighet, tyngd, genomskinligt, kompakt eller löst, materialegenskaper, vad som är figurativt och så vidare. Nät och vadd är ovanliga material som ger ovanliga former, det kan frigöra sinnet och man upptäcker vad man kan åstadkomma med enkla medel. Att skapa ett moln i vadd som ger en känsla av hur man flyger, kontrasten mellan ljus och skugga, moln som möter mark, upptäcka hur detaljerna fungerar, ett hopknycklat metallnät i relation till det mjuka, svävande. Det är spännande att se det fantasifulla hos moln och få det att resultera i arkitektur och se hur modeller och rum förhåller sig till varandra. Hur det känns att gå in i, vara under, över och närma sig från olika håll.

– Studenternas modeller skapade ett stort, snabbt och oväntat resultat, de överraskade oss! De arbetade både lekfullt och proffsigt och lyckades samarbeta väldigt bra, experimenterade och skapade ett intressant resultat. Workshopen avslutades med en vernissage med inbjuda lärare och tidigare studenter, då vi diskuterade processen i skapandet.

För mer information kontakta:
Matts Heijl, programansvarig, Arkitektur, 031-772 2392, heijl@chalmers.se
Lotta Särnbratt, kommunikatör, Institutionen för arkitektur, 031-772 2445, lotta.sarnbratt@chalmers.se
 
Foto: Matts Heijl
 

Sidansvarig Publicerad: fr 22 jan 2016.