Melina Forooraghi och Yifei Xu vann stipendium för bästa examensarbete

Chalmersstudenterna tilldelas Eksta Bostad AB:s energistipendium på 25 000 kronor för sitt examensarbete "Climate-adaptive facade- a modular facade for office buildings".

Melina Forooraghi och Yifei XuMelina Forooraghi och Yifei Xu, Chalmers tekniska högskola (Arkitektur) tilldelas förstapris för sitt examensarbete Climate-adaptive facade- a modular facade for office buildings.
Handledare: York Ostermeyer
Examinator: Liane Thuvander, Chalmers Arkitektur

Stipendiekommitténs motivering

"Ett mycket bra, väl genomtänkt och väl redovisat arbete. En framstående presentation av tekniken kring prefabricerade fasadelement och de möjligheter dessa erbjuder."
Omslag till examensarbetet Climate-adaptive facade- a modular facade for office buildings
Ett stipendium utdelas även till arkitektursstudenten Hanna Olsson, Chalmers, för examensarbetet Adaptive sustainable changes of two Swedish villas, with focus on energy efficiency and lifestyle.
Handledare: Suzanne Hansen
Examinator: Liane Thuvander
 
Motivering
"Arbetet visar på möjligheter att få till stånd mer boende i befintliga hus utan avkall på kvalitet och boendemiljö. Det är ett kreativt arbete med inslag av nytänkande".
 
Hanna Olsson tilldelas 15 000 kr.

Stipendierna kommer att delas ut i samband med Ekstas Energikick den 19 november, med start klockan 10 på Biograf Facklan i Kungsbacka. Förstapristagarna, Melina Forooraghi och Yifei Xu samt Jesper Karlsson och Nina Johansson kommer att kort presentera sina examensarbeten. 

Stipendiekommittén utgörs av följande personer:

Professor emeritus Enno Abel,
Chalmers tekniska högskola
Professor Jan Olof Dalenbäck,
Chalmers tekniska högskola
Docent Liane Thuvander,
Chalmers tekniska högskola
Energistrateg Mattias Westher,
Bostads AB Poseidon
VD Christer Kilersjö,
Eksta Bostads AB
 
Eksta Energistipendium till Ivar Franzéns minne skall stimulera studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader.
 

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.