Barn och unga som medskapare av stadens rum - modell
​Text: Jenny Stenberg
Foto: Barbro Johansson & Sandra Hillén

Mappa Kullen – unga i Hammarkullen utvecklar staden

​Forskningsprojektet "Barn och unga som medskapare av stadens rum" är finansierat av Formas under tre år. Involverade forskare är Sandra Hilllén, GU; Jenny Stenberg, Chalmers; Barbro Johansson, GU; Monica Billger, Chalmers; Lasse Fryk, GU; Ola Terlegård, Nytorpskolan; Liane Thuvander, Chalmers. Websida: codesigncities.se. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur barn och unga som en del av sitt ordinarie skolarbete kan påverka och utveckla stadens rum, och hur stadens planerare och andra tjänstemän kan använda barns och ungas förslag till utveckling i sina ordinarie planeringsprocesser.

För att göra ett första test i verkligheten genomförde projektet i december 2017 ett samarbete med elever och pedagoger på en grundskola i Hammarkullen under »Elevens val».  Eleverna på Nytorpskolan hade till uppgift att under några dagar samla kunskap bland skolkamrater och andra boende i Hammarkullen om vilka platser som man gillar/ogillar och vilka som behöver utvecklas. Eleverna fick för detta ändamål lära sig använda Maptionnaire, ett verktyg för kartbaserade enkäter som håller på att utvecklas inom forskningen och som behöver prövas i olika
sammanhang.

När de mest intressanta platserna var utsedda gjorde eleverna tre olika designförslag under ledning av sina konstnärliga och samhällsvetenskapliga pedagoger och med stöd från GU, Chalmers och kommunens/regionens arkitekturkonsulenter. Som ett led i att arbeta med demokratitemat i skolan, lade man
sedan in dem som »Göteborgsförslag» på kommunens hemsida och började samla röster för förslagen. Förslag som får mer än 200 röster kommer att behandlas av berörd nämnd och beslut om  genomförande kan komma att ske. Oavsett om förslagen blir verklighet eller inte är det intressant ur demokratisynpunkt att studera hur kommunen arbetar med medborgarinflytande. Eleverna med sina lärare kommer att följa upp hur processen utvecklas.

Forskningsprojektet kommer att fortsätta genomföra olika typer av samarbeten med grundskolan för att söka kunskap om hur den här typen av inflytande från barn och unga kan göras till ordinarie process både i grundskolan och i stadsutvecklingsprocesser.

Här kan man läsa om och rösta på förslagen:


Websida: codesigncities.se

Sidansvarig Publicerad: ti 12 mar 2019.