vinjettbild för klokboken

Klokboken

​På DIABAHS' slutkonferens lanserades "Klokboken för seniorbostäder", en digital handbok med kunskaper och inspiration till alla som vill veta mer om hållbara bostäder för seniorer. Ett försök till ökat nyttiggörande!
– Det började egentligen med att vi såg ett behov av att jobba med film som ett media för ökad förståelse kring kritiska funktioner värda att tänka på i boende för seniorer, säger projektledare Nina Ryd.
DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) är ett samarbete mellan Göteborgsregionen, FoU i Väst och Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Projektet finansieras huvudsakligen av FORMAS.

Klokboken.nu – för alla som planerar bostäder för seniorer

Klokboken för seniorbostäder är en helt ny webbplats full av tips, idéer och inspiration. Den vänder sig till byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer.
Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskap om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus. 

– Med Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag, säger projektledaren Lisbeth Lindahl som är forskare vid Göteborgsregionen FoU i Väst. 

Klokboken omfattar ämnen som fysisk planering, affärsutveckling, ekonomi, marknadsföring, dialog och samverkan, självständighet och socialt sammanhang, olika fysiska aspekter av bostaden, gemensamma utrymmen, tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön samt hållbarhet. 

– Vi tror att det finns ett behov av Klokboken för det har inte funnits en samlad plats med kunskap i de här frågorna tidigare, säger Nina Ryd, forskare på Chalmers.

Klokboken har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionen, FoU i Väst samt White. 

En av de som har varit med och arbetat fram Klokboken är Susanne Clase, arkitekt på White:
– Jag hoppas att Klokboken ska inspirera kollegor och att den ska kunna användas som en checklista, säger hon.

Klokboken för seniorbostäder http://klokboken.nu/
Film om Klokboken för seniorbostäder: https://www.youtube.com/watch?v=rg9Jc7f1TgE​

Varför bygga bostäder för seniorer?

År 2019 är en femtedel av Sveriges befolkning över 65 år och denna åldersgrupp förväntas öka. 

Många äldre bor inte bra och skulle behöva flytta men de saknar någonstans att flytta till. Livsomständigheterna kan förändras snabbt på ålderns höst. Det kan plötsligt vara omöjligt att klara de där trapporna som tidigare inte var något bekymmer. Det kan vara kraften som tryter som gör att man inte längre orkar hålla efter sin trädgård, eller att det känns för ensamt att bo själv efter att ha förlorat sin livskamrat. 

Det finns många olika skäl till att behöva flytta och detta hade inte varit ett lika stort problem om det fanns bostäder att tillgå. Men på grund av att bostadsmarknaden ser ut som den gör, kan det ta lång tid att få en ny bostad, vilket kan bidra till ohälsa och ökade samhällskostnader pga. behov av vård, omsorg och service.

Sidansvarig Publicerad: må 27 jan 2020.