Klimateffekterna kan äventyra människors vardag

​​En ny studie publicerad i Nature Energy av en internationell forskargrupp visar att klimatförändringarna kan fördröja införandet av förnybar energi. Studien beskriver klimatförändringsscenarier för 30 större städer i Sverige och visar att extrema händelser kan leda till avbrott i energiförsörjningen i framtiden, som i sin tur kan få effekter på ekonomin och vardagen. Forskarna pekar på behovet av att snabbt vidta åtgärder inom energisektorn och utforma robusta energisystem för att minska klimatförändringarna.
De framtida klimatförändringarna kommer att påverka framför allt städer och urbana områden. År 2050 förväntas hälften av jordens befolkning bo i städer. Förnybar energiteknik, som sol- och vindkraft kommer spela en viktig roll för omställningen av energisystemen i städerna och då krävs det att dessa system är motståndskraftiga och fungerar vid både extrem kyla och extrem värme. Effekten av extrema väderhändelser på energisystemen har varit svår att kvantifiera på grund av ett osäkert framtida klimat. 

– Här utvecklar vi en beräkningsmetod som beaktar både vädervariationer med låg effekt och extrema händelser, säger Vahid Nik, en av forskarna i studien. Tillämpningen av metoden på 30 städer i Sverige, med 13 olika klimatförändringsscenarier, avslöjar att osäkerheten kring efterfrågan på förnybar energiteknik och dess potential, kan leda till en minskad tillgång på energi. Detta på grund av framtida klimatförändringar och en minskad tillförlitlighet hos energisystemen orsakad av extremt väder.

Undersökningen jämför bland annat städer i olika klimatzoner och visar att till exempel Hudiksvall, Kalix och andra städer i klimatzon ett och två har sämre förutsättningar för förnyelsebar energiteknik i jämförelse med Malmö, Strömstad och Tjörn som ligger i klimatzon tre och fyra.

En karta över Sverige som visar de fyra klimatzonerna.
 
Försenas utvecklingen av teknik för förnybar energi kommer det att leda till ytterligare beroende av fossila bränslen, vilket kommer att accelerera ytterligare klimatförändringar och öka dess effekter. Det skapas en ond cirkel. Användandet av sannolikhetsmodeller kan visserligen förutsäga långvariga klimatvariationer, men de kan inte garantera driften av energisystemen under extrema händelser. Därför menar forskarna att det är viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarna vid designen av nya, robusta energisystem. Detta kommer att bidra till att öka de förnybara energisystemens andel med upp till 30 procent.


Mer information:
Läs artikeln publicerad i Nature Energy i februari 2020: “Quantifying the impacts of climate change and extreme climate events on energy systemsArtikelförfattare: Perera, A. T. D., Nik, V. M., Chen, D., Scartezzini, J.-L. & Hong, T.​

Kontakt:
Vahid M. Nik, docent och affilierad till forskargruppen Infrastrukturfysik, vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers, vahid.nik@chalmers.se 

Bijan Adl-Zarrabi, docent och ledare för forskargruppen Infrastrukturfysik, vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers bijan.adl-zarrabi@chalmers.se 

Text: Lotta Särnbratt

Mer om forskargruppen Infrastrukturfysik
Forskargruppen Infrastrukturfysik behandlar utomhusklimatets påverkan på den kort- och långsiktiga prestandan hos fysikaliska infrastrukturer. Exempel på sådana infrastrukturer är transportinfrastruktur, fjärrvärmenät och rörsystem för vatten och avlopp. Fältmätningar, laboratoriemätningar och teoretisk modellering är de metoder som används för att bedöma prestandan för infrastrukturer.

Relaterat:
Framtidens extremväder kan göra oss strömlösa (webbnyhet Lunds universitet).

Publicerad: fr 26 jun 2020.