Katrin har satsat på flera examina – arkitekt och civilingenjör

​Katrin Vikner Sjöblom har gått Arkitektur och teknikprogrammet och utöver kandidatexamen tagit fyra examina; två yrkesexamina som arkitekt och som civilingenjör samt dubbla examina inom masterprogrammen Architecture and Urban Design, MPARC, och Design and Construction Project Management, MPDCF.
– Jag har följt en individuell studieplan och format min egen utbildning, vilket innebär ett eget större ansvar för innehåll och samordning. Jag ville kombinera mitt intresse för management, projektledning och processledning inom design med fokus på kommunikation och ledarskap som jag också är mycket intresserad av. Inom arkitektur jobbar jag gärna med publika byggnader med en blandning av användning och funktioner. Det är också spännande med konceptuella projekt som framtida visioner för till exempel ett patienthotell, att undersöka vad det skulle kunna vara, berättar Katrin och fortsätter: Efter kandidaten har det mognat fram hur jag skulle satsa, jag pratade både med studentkompisar och yrkesverksamma inom olika områden. Om man kombinerar två olika utbildningar så sticker man ut. 

Jag tror på att ha en dubbelkompetens och vill gärna bredda mig. Jag vill att man skall förstå varandra inom olika yrken och är intresserad av att jobba med att överbrygga förståelsen för olika yrkeskategoriers gränser. Samarbete är intressant för de båda yrkesrollerna, som arkitekt respektive ingenjör.– Mina drivkrafter är kreativitet, nyfikenhet, viljan att lära mig och utvecklas. Jag vill jobba med båda yrkesrollerna, det är spännande att utforska vad det innebär att vara mittemellan. Jag ser min utbildning som en verktygslåda, ur vilken jag kan applicera olika saker och använda för olika situationer. Offentliga byggnader inom arkitektur intresserar mig, men det behöver inte utesluta annat. Det vore intressant att jobba på ett företag med internationell anknytning, eller kanske förflyttar jag mig utomlands.
 

Sammanlänkat examensarbete om delning och samnyttjande i tidiga processkeden– Mitt examensarbete, Interlinked: Planning and design of shared space and use in early stages - Exploring the interlinkage of preschool, elderly care, student housing and public use in Frihamnen, Gothenburg, handlar om delningsekonomi och samnyttjande av ytor och rum, ”shared space”, främst i den inre miljön. Jag har studerat planering och design av olika case i tidiga processkeden för att bättre förstå och analysera begreppet och hur byggnaders kvaliteter konkret kan förbättras genom samnyttjande. Det är intressant att undersöka hur man kan nyttja en lokal över tid och därmed skapa mervärden som ökar marknadsvärdet. Använder man mindre yta innebär det också vinster för miljön. Fler möten på mindre yta ger organisationsvinster plus att det är positivt ur social synpunkt att människor från olika verksamheter möts, säger Katrin. 

Göteborg genomgår en förtätningsprocess genom stadsutvecklingsprojektet Vision Älvstaden, vilket innebär att det finns ett stort behov att balansera graden av exploatering med skapandet av nya byggnader och miljöer med bra kvalitet. Katrin har utforskat konceptet samnyttjande och undersökt möjliga sammankopplingar för delat utrymme och användning. Planering och design måste hantera en ökad komplexitet och det finns en osäkerhet kring hur man hanterar och organiserar processer, vilket betonar vikten av kommunikation och samarbete i tidiga skeden. 

– Jag har jobbat med strategier och råd till förbättring och utveckling, säger Katrin, som genom analys av värden, kvaliteter, behov och likheter mellan olika verksamheter gjort ett schematiskt designförslag för att se hur samnyttjande kan vara möjligt i ett kvarter i Frihamnen, Göteborg. Ett syfte med förslaget har varit att utforska synergier vad gäller funktioner och aktiviteter för att sammankoppla förskola, trygghetsboende för äldre, studentboende och offentlig användning.
 
Mer information
Katrin Vikner Sjöblom, katrin.vikner@outlook.com
 
Katrin Vikner Sjöblom, Interlinked: Planning and design of shared space and use in early stages - Exploring the interlinkage of preschool, elderly care, student housing and public use in Frihamnen, Gothenburg. Master’s thesis at Department of Architecture and Civil Engineering and Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden 2017.
Examinatorer: Anders Svensson, Pernilla Gluch
Handledare: Anders Svensson, Nina Ryd
 
Ladda ner exjobbet här:

Foto: porträtt Katrin Vikner Sjöblom
Illustrationer: 
Ovan: illustrerar samnyttjande och användning
Nedan: illustrerar bakgrunden i stort och kopplingen till samhällsutvecklingen
Längst ner: en illustrativ beskrivning av fokus för de två delarna av examensarbetet och hur de hänger ihop till en helhet


Sidansvarig Publicerad: må 04 sep 2017.