Student Shashank Bhattarai
​Shashank Bhattarai, student på mastersprogrammet infrastruktur och miljöteknik och mentor inom Junior Academy

Juniorer vill lösa vaccindistribution i Indonesien

Ett internationellt lag med studenter och deras mentor från Chalmers har utsetts till vinnare av The Junior Academy Challenge för sitt holistiska koncept för Covid-19-vaccindistribution i Indonesien, världens största önation.
​Genom Junior Academy samlas vetenskapssugna ungdomar från hela världen för tillsammans finna kreativa lösningar på stora samhällsutmaningar. Bland utmaningarna, som utgår från FN:s SDG’s, fanns våren 2021 “Global Vaccine Distribution”. Det vinnande laget leddes av mentorn Shashank Bhattarai, civilingenjörsstudent inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Hans lag presenterade en lösning för att förbättra och accelerera vaccindistributionen i Indonesien, världens största önation, med världens fjärde största befolkning och en utbredd skepticism mot vaccin. Det vinnande konceptet döptes till Karikó, efter Katalin Karikó, pionjär inom mRNA teknik som används i COVID-19-vaccin.   

   – I korthet var det en kombination av hårt arbete, positiv attityd, lagarbete samt en vilja att bidra till samhället som gjorde att laget kunde ta fram det vinnande konceptet, säger Shashank Bhattarai.   

Teamets lösning ska svara upp mot nyckelaspekterna: produktion, tilldelning, supply chain och transport, spårning samt acceptans och tillgång, och fokuserar därför på kyl-logistikkedjor, drönarleveranser, rumsdata, lagringsenheter hash graphs & IOT och onlineplattformar. Konceptet är visserligen framtaget utifrån indonesiska förhållanden men kan anpassas för att fungera i annan kontext. Shashank reflekterar över hur han använt det han fått med sig från utbildningen in i projektet.   

   – Infrastruktur och miljöteknik är ett interdisciplinärt program som använder PBL, problembaserat lärande, som innebär att man jobbar i olika team för att hitta lösningar bland annat genom att söka igenom stora mängder information. Arbetssättet och erfarenheten av lagarbete hjälpte mig i mitt mentorsskap och i att planera upp delmål, projektkommunikation, tidplaner och uppföljning.   

Lagen som deltar i utmaningarna består av skolelever i åldrarna 13-17 år och Team Karikós lagmedlemmar kom från USA, Storbritannien och Argentina. En av nyckelelementen i utmaningen är att kunna samarbeta trots geografiska avstånd och över nationsgränser.   

   – Att vara mentor har varit väldigt lärorikt och jag är stolt över att ha fått vara mentor åt det här teamet som tillsammans skapade den vinnande lösningen. Jag fick verkligen pusha mig själv eftersom det är en ny erfarenhet att leda ett team i en internationell plattform. Det här har stärkt mina kunskaper inom forskning, kommunikation, samarbete och att vara en god lyssnare – vilket jag tror är viktigt både i den professionella och den personliga utvecklingen, säger Shashank Bhattarai.   

Text: Catharina Björk


Varje är får ca 1000 vetenskapsintresserade studenter i åldrarna 13-17 år möjlighet att delta i The New York Academy of Science initiativ The Junior Academy. IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, är NYAS svenska partner och arrangerar och administrerar deltagande för svensk del, och ligger även bakom utmaningen Global Vaccine Distribution. Studenterna samarbetar online i självvalda, internationella team i upp till sex deltagare.Varje team paras ihop med en mentor med bakgrund inom vetenskap, teknik, ingenjörsskap eller matematik, som ska leda teamet under den tioveckors-period som utmaningen pågår. De projekt-baserade utmaningarna fokuserar på FN:s globala mål för hållbarhet. The Academy presents challenges twice per year. Challenges run from September through December and again from January through May.

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.