installation av papper

Interaktiv arkitekturinstallation i Nordstan 29 april - 5 maj

​Kom och upplev ett examensarbete i Arkitektur från Chalmers! Traska genom en skog gjort av ”up-cyclat” papper från Feet First för att sedan sitta ner en stund och svara på ett frågeformulär. 
​Du bidrar till ett större fokus på mänskligt välbefinnande i vår framtids hållbara stad! ​

Therese Svensson​ har gjort examensarbetet/installationen som hänger i Nordstan just nu. 

Publicerad: to 02 maj 2019.