Hospice i Gårdsten? Internationella arkitektstudenter tar fram förslag

​Göteborg har idag brist på hospice – vårdenheter där man bedriver palliativ vård, lindrande vård i livets slutskede. På grund av hospicets speciella verksamhet är det extra viktigt att miljön är värdig och välkomnande för både vårdtagare och anhöriga. På Chalmers har 20 studenter på Arkitekturskolan inom det internationella masterprogrammet arbetat med projektet.
​Ett hospice i Gårdsten ger vårdmöjligheter på nära håll, men också nya arbetstillfällen; först under byggtiden och sedan i själva verksamheten. Eftersom Gårdsten är en mångkulturell stadsdel, ligger det i uppdraget till studenterna att hospicet ska vara mångkulturellt. Den tomt man utgått från ligger i anslutning till bostadsområdet Kryddhyllan 2.
 

Ett internationellt studentlag

 
masterstudenterPå Chalmers har 20 studenter på Arkitekturskolan, i studion Residential healthcare - Housing for Seniors inom det internationella masterprogrammet Architecture and Urban Design, arbetat med projektet. De arbetar i 12 grupper som tar fram var sitt förslag.
 
 Förutom Sverige så har vi studenter från Spanien, Island och Finland, berättar Inga Malmqvist som är biträdande professor på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.
 
Ett exempel är gruppen David Fjällström (Sverige) och Paula Ahn (Spanien). De har i sitt förslag utgått ifrån att hospice ska vara en del av samhället Gårdsten och inte en isolerad företeelse.
 
 Vi vill också skapa en hemkänsla. Anhöriga ska kunna komma på besök utan att de upplever en känsla av institution, berättar David och Paula.
 
 Det har varit mycket intressant att följa studenternas arbete på Chalmers, säger Michael Pirosanto, VD på Gårdstensbostäder.
 

Göteborg behöver fler hospice

 
I januari är det dags för studenterna att redovisa sina förslag.
 
 Jag tycker att flera av förslagen är riktigt bra. Vi hoppas att Gårdstensbostäder, Framtidenkoncernen och Göteborgs Stad ska använda förslagen som ett planeringsunderlag för framtida hospice, säger Inga Malmqvist.
 
Det finns ännu inget beslut om att bygga ett hospice i Gårdsten. Genom studenternas arbete riktas uppmärksamhet mot det faktum att Göteborg behöver fler hospice.
 
Och då är Gårdsten en lämplig plats.
 

Välkommen till utställningen!

 
Studenternas 12 förslag ställs ut den 10 januari 2018 kl. 12.00 i Idéum i Gårdsten. Detta i samband med Robert Dicksons stiftelses invigning av sina tre nya hus som byggts vid Kaneltorget i Gårdsten. Vill du komma, anmäl dig till Gårdstensbostäder epost: karin.buro(at)gardstensbostader.se.
 
Förslagen ställs därefter ut i Boutställningen i Gårdstens Centrum från och med den 17 januari 2018. Boutställningen är öppen för alla varje onsdag kl. 16.30-18.00.
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 12 mar 2019.