Frida Bard och Madeleine Larsson vinnare av WSPs Framtidsstipendium

Frida och Madeleine ( tidigare studenter inom MPDSD Master Design for Sustainable Development, Chalmers) vann en studenttävling, som arrangerats av WSP group, där de tog fram ett förslag som handlar om hur man med hjälp av digitala innovationer kan bidra till att lösa bostadskrisen. ”Housematch” var den lösning som utmärkte sig extra mycket vad gäller kreativitet, relevans och ambitionsnivå, ansåg juryn.


Housematch av Frida Bard och Madeleine Larsson – tidigare studenter inom MPDSD Master Design for Sustainable Development, Chalmers.


Juryns motivering:

– En snygg och modern lösning som genom att presentera en serie olika tankar och idéer åskådliggör hur den digitala revolutionen påverkar i princip allt. Lösningen adresserar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – och tar på ett relevant sätt i beaktning människors känslor som en drivkraft. Mycket väl genomarbetat, med tydliga idéer.

Läs mer på WSPs webbplats där Frida och Madeleine svarar på frågor som handlade om tävlingen.

Sidansvarig Publicerad: må 18 jan 2016.