Examensutställning 2-10 juni

​Välkommen att se alla examensarbeten från masterprogrammen Architecture and Urban Design och Design for Sustainable Development.

Affisch till examensutställningen

Vad kan ett examensarbete i arkitektur vara?

Examensarbetet har alltid haft en särställning i arkitekturutbildningen – på gränsen mellan akademi och yrke. Det utgör ett tillfälle att kritiskt pröva arkitektoniska idéer och sätta dem i relation till aktuella frågeställningar i såväl omvärlden som arkitekturvärlden. Därmed finns det ofta möjligheter att i examensarbetet föra samman gestaltningspraktik med forskning. Men på vilka sätt kan detta ske? Handlar forskning här om teoretisk underbyggnad, vetenskapliga metoder eller konstnärlig forskning? Och vilken balans bör i olika fall finnas mellan olika media som exempelvis ritningar, modeller och text?
 
Chalmers Arkitektur bedriver för närvarande ett förnyelsearbete kring examensarbetet och bjuder in till ett samtal med ett antal paneldeltagare. Samtalet mynnar ut i en bred diskussion med studenter, lärare och besökare.
 

Panelists:

Anna Braide Eriksson, Lecturer and PhD candidate, Chalmers Architecture
Mohamed El-Sioufi, UN Habitat, Jubilee Visiting Professor Chalmers
Fredrik Kjellgren, Co-founder, Kjellgren Kaminsky Architecture
Fredrik Nilsson, Head of Department, Chalmers Architecture
Daniel Norell, Director of Master’s Programme, Chalmers Architecture (moderator)
Sophia Vyzoviti, Assistant Professor in Architecture, University of Thessaly
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.