Ett skepp kommer lastat...

Frölunda Kulturhus senaste utställning, Ett skepp kommer lastat..., är det spännande resultatet av ett konstnärligt forskningsprojekt med över 110 barn och ungdomar samt en doktorand "från yttre världsrymden". Vernissage fredag 20 november 2015 kl. 13.00-19.30.
Utställningen Ett skepp kommer lastat

UtställningbesökareProjektet är ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Frölunda Kulturhus, Göteborgs stads kulturförvaltning, Frölundaskolan, Önneredsskolan, Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR) och det EU-finansierade forskningsprojektet TRADERS (utbildning av konst- och designforskare i deltagande i och för det offentliga rummet).

Ett skepp kommer lastat... består av en mängd olika konstverk i blandform, gjorda av både barn och ungdomar och Jon Geib, doktorand på Chalmers Arkitektur. De Barn som tittar på utställningenvisas virvlande runt i en deltagande skulpturinstallation som förkroppsligar projektets olika metaforer: skepp, lägenheter, rymdskepp, expeditioner, laboratorier. 

Se fler bilder från utställningen >>


Utställningen pågår 11 – 29 november 2015 i utställningshallen i Frölunda Kulturhus
[Måndag-torsdag: 12.00-19.00; Fredag-söndag: 12.00-16.00]

Vernissage fredag 20 november 2015 kl. 13.00-19.30


Barn från Frölundaskolan och “forskaren från världsrymden” har tillsammans utforskat vad som menas med att ”vara grannar”. Barnens andra grannar, i Önneredsskolan och Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR), bjöds in till liknande expeditioner. Upptäcktsresan experimenterade med en rad olika indirekta metoder, med fokus på visuella uttryck mellan grannar.

Leken, Ett skepp kommer lastat..., spelade en metaforisk roll, dels för att väcka nyfikenhet på och lära känna grannen bättre, dels för att skapa förståelse för och ha respekt för det vi inte känner till: upptäckandets begränsningar,  “främlingen"...den mänskliga erfarenhetens överflöd, djup och rikedom.

Nu har de metaforiska skeppen lagt till i utställningshallen i Frölunda kulturhus. Men åtminstone ett av dem, förväxlar utställningshallens blanka golv med det outforskade havet och fortsätter att nyfiket samla in data...


Om Jon Geib:
Jon Geib är en urbanist och arkitekt vars doktorandarbete undersöker potentialen och mångfalden i designerns engagemang i staden, med  teman som dialog, delaktighet och det offentliga rummet.


Kontakt:
Britta Andersson, Kulturproducent
britta.andersson@afh.goteborg.se | 031-366 27 29

Jon Geib, Doktorand
geib@chalmers.se | 070-920 97 13


Samarbetspartners:


Särskilt tack till:

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.