digital wood
​Foto Viktoria Henriksson

Digital Wood - en ny syn på plywood

​Arkitektstudenters examensarbete utställt på Svenska Mässan. Trä har länge varit ett vanligt byggmaterial i Sverige, där både skogen och materialet i sig själv har bidragit som en källa för inspiration för många konstnärer och arkitekter. Med moderna digitala teknologier och nya behandlingsmetoder, kan gränserna utvidgas för hur trä kan komma att användas.
​Examensarbetet Digital Wood som utförts vid Chalmers Arkitektur under våren 2016 har resulterat i en temporär plywood-struktur som exemplifierar de digitala verktygens möjligheter och samtidigt skapar en spännande mötesplats på mässgolvet under Trä & Teknik-mässan 6-9 september.

Plywood är historiskt ett material som tagits fram med avsikt att eliminera träets dynamiska egenskaper. Trots de många fördelar som detta ger, ifrågasätter Digital Wood detta och försöker istället framhäva träets natur med hjälp av digitala metoder och CNC-fabrikation. CNC, Computer Numerical Control, är ett datorsystem för att styra maskiner som programmeras numeriskt.  Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett enhetligt och automatiskt sätt.

Oscar Gillkvist, Arkitekt, Viktoria Henriksson, Arkitekt & Civilingenjör, Emil Poulsen, Arkitekt & Civilingenjör, Chalmers, berättar om projektet på Trä & Teknikmässan 9 september 12:30-13:00.


Sidansvarig Publicerad: on 07 sep 2016.