Parkourparken i Bergsjön med barn, ungdomar och vuxna som använder parken
​Parkourius Park i Bergsjön lockar till träning och lek. Foto: Emilio Da Cruz Brandao

Det våras för Bergsjöns parkourpark

​Mellan tallar och huslängor på Merkuriusgatan i Bergsjön breder en ny typ av landskap ut sig. På en bädd av träflis, med distinkta former och klara färger på robusta träkonstruktioner, sticker Parkourius Park ut. Sedan sommaren 2021 är det en populär lek- och träningsyta för både boende i området och besökare – byggd av chalmersstudenter.
​När termometern kryper uppåt och solens strålar dröjer sig kvar längre hittar göteborgarna ut igen, vilket blir tydligt för den som besöker Bergsjöns parkourpark som byggdes av chalmersstudenter med hjälp av Familjebostäders lokala sommarjobbande ungdomar under sommaren 2021. Ett projekt med många aspekter att ha koll på: Strukturerna i parken behöver vara stadiga och delarna stötta varandra, underlaget behöver vara mjukt för att förhindra fallskador, och materialen som används robusta och hållbara för att klara påfrestningar från lek och från väder.   

   – Vi fick lära oss mycket på plats av experter inom snickeri, trämaterial och regelverk samtidigt som vi Chalmers-studenter ansvarade för att lära och uppmuntra sommarjobbarna från Bergsjön som till en början hade noll insyn i projektet. Jag tror att vi alla som deltog lämnade projektet med stolthet över vad vi har byggt, och med ett självförtroende som kommer vara till stor nytta i framtida jobb och projekt, säger Ester Schreiber, mastersstudent på arkitektutbildningen och deltagare i Dare to Build.

Bygger värde för många

Dare to Build är en sommarkurs för arkitekt- och civilingenjörsstudenter som syftar till att erbjuda en gemensam och experimentell inlärningsplattform, och samtidigt bidra till en positiv lokal utveckling i miljonprograms-områden. Emilio Da Cruz Brandao som håller i kursen är konstnärlig lärare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och ligger bakom mycket av Chalmers arbete i de nordöstra stadsdelarna.    
 
   – För studenterna som deltar är nog den största behållningen att de utmanas de att tänka utanför sina vanliga arbetsmetoder och arbetssätt – arkitekterna och ingenjörerna pushas att tänka och arbeta tillsammans. De får dessutom direkt koppling till något som byggs och blir permanent, och lärdomarna är kopplade till komplicerad och verklighetsknuten beslutsprocess, säger Emilio.    
 
Han menar att det är viktigt för långsiktigheten i projektet att ha en part som tar ansvaret för att förvalta det som byggs så att värdet för brukarna består över tid. Andra värden skapas genom att närvaron bidrar till att förmedla bilden och berätta om Chalmers i lokalsamhället, och inte minst genom att utmana de deltagande studenterna.      

Samverkan från idé till struktur   

Arbetet med parkour-parken tog sin början under hösten 2020, då mastersstudenterna i studion ”Design och planering för social inkludering” drog i gång med undersökningar och designworkshops för att utveckla lek- och rörelsekoncept. Planen förverkligades sedan under sommarkursen Dare to Build. Den slutliga designen av parkens delar har kommit till med stöd från expertis inom parkour-området, landskapsarkitekt, konstruktör och lärare på Chalmers. Samverkan i allra högsta grad då det inte bara handlar om samverkan mellan arkitekt- och ingenjörsstudenter, utan med yrkesverksamma experter, lokala boende, offentlig sektor samtidigt som lärandemål ska uppfyllas och nytta för samhället skapas.    
 
   – Det var roligt, intressant och utmanande att få vara med i ett projekt med så många människor av olika bakgrunder och kompetenser, en övning både i samarbete och kommunikation. Dessutom fick vi utveckla vår förmåga att fatta snabba men genomtänkta beslut, eftersom den korta tidsperioden skyndade på många av processerna, berättar Ester.     

Mer än en park

Att man behöver bygga en park för en sport som går ut på att nyttja befintliga ytor i stadsmiljön var dock inte helt självklart.   
 
   – Vi ställde oss själva frågan om nyttan med parken initialt, men det vi utvecklat och byggt är en träningsyta med specifika redskap för att kunna träna moment och rörelser i en mer säker och kontrollerad miljö, för att sedan kunna använda färdigheterna i stadsmiljön, förklarar Emilio.   
 
Parkour har ur ett socio-ekonomiskt perspektiv vissa fördelar mot andra sporter då den kan utövas utomhus, året runt, ensam likväl som i grupp samt utan lösa redskap eller speciell utrustning. Parkour-utövarna kan dessutom utgöra en samhällsresurs för närområdet, bland annat då de befolkar platser som annars kanske skulle vara öde. Aspekter som rimmar väl med Design och planering för social inkludering och dess syfte: att ge kunskap om utmaningar, och möjligheter till utveckling i miljonprogrammets förortsområden, med sociala aspekter av hållbar utveckling och medborgardeltagande som specifika fokusområden.   

Text: Catharina Björk
Visa ▼

Om projektet

Projektet genomfördes under fem veckor sommaren 2021 och finansierades av Familjebostäder, Derome, Sto-Stiftung och Chalmers. Familjebostäder som är en stor fastighetsvärd i området, och mångårig samarbetspartner i kurserna, identifierade behovet av fler ytor för rörelselek för barn och ungdomar. Arbetet som mynnade ut i parkour-parken tog sedan sin början under hösten 2020, då studenterna i designstudion Design and Planning for Social Inclusion, inom programmet Architecture and planning beyond sustainability, drog i gång med undersökningar och designworkshops för att kunna utveckla lek- och rörelsekoncept för olika platser i Bergsjön. I nästa steg presenterades skisserna för Familjebostäder, som valde att satsa på just parkour-projektet.
Familjebostäder följde upp invigningen med parkour-workshops under hösten 2021 för att introducera teknikgrunderna och få fler barn och unga att testa, och många barn och ungdomar boende i närområdet har hittat till parken och trivs där. Parkourius har dessutom fått ett gott rykte bland mer vana parkour-utövare som kommer för att träna sina färdigheter i parken.Projektet genomfördes under fem veckor sommaren 2021 och finansierades av Familjebostäder, Derome, Sto-Stiftung och Chalmers. Familjebostäder som är en stor fastighetsvärd i området, och mångårig samarbetspartner i kurserna, identifierade behovet av fler ytor för rörelselek för barn och ungdomar. Arbetet som mynnade ut i parkour-parken tog sedan sin början under hösten 2020, då studenterna i designstudion Design and Planning for Social Inclusion, inom programmet Architecture and planning beyond sustainability, drog i gång med undersökningar och designworkshops för att kunna utveckla lek- och rörelsekoncept för olika platser i Bergsjön. I nästa steg presenterades skisserna för Familjebostäder, som valde att satsa på just parkour-projektet.
Källa:

Sidansvarig Publicerad: ti 09 aug 2022.