Butiksmiljö med varukylar

Cool innovation för livsmedelsbutiker

​Kylar och frysar står för nästan 50% av den totala energiförbrukningen I livsmedelsbutiker. Start-upen ChillServices, sprungen ur Chalmers och Climate-KIC, vill förändra denna siffra genom att spara resurser med en enkel men effektiv anordning som lätt implementeras i befintlig kylutrustning. Forskarna bakom start-upen är övertygade att 30 till 40% energiförbättring finns inom räckhåll.

Kylning är en av huvudfaktorerna i livsmedelsbutikers energiförbrukning, nästan 50% av totalen. För nästan tio år sedan började två unga forskare att ställa sig frågor om denna förbrukning: Hur hanteras kyla och värme i en livsmedelsbutik? Hur mycket värme uppstår? Var förbrukas energin och hur kan detta förändras? Denna nyfikenhet var starten till ett unikt samarbete mellan forskaren York Ostermeyer, hans forskargrupp och den tyska livsmedelsjätten REWE i norra Tyskland.


Överenskommelse genom handslag

Några år senare hade forskarlaget som formats på ETH i Zürich, kommit till Chalmers BoM och avdelningen för byggnadsteknologi, och kompletterats med Tommie Månsson, en doktorand med intresse för CFD modellering, och Christian Marx, postdoktor med fokus på fjärranalys. Den fortsatta forskningen som företogs inom ramen för Climate-KICs flaggskepp BTA ledde till utvecklingen av ett koncept med en service och en produkt – det så kallade RDC FieldAgent och Sensorhold. Tack vare det redan etablerade samarbetet med REWE krävdes endast en överenskommelse via handslag för att få starta upp en pilot; något som är ovanligt inom dagligvaruhandeln då man vanligtvis inte heller samarbetar med universitet.

Den första utvärderingen visade på en minskad elförbrukning för varje stängd butikskyl med 3 %, vilket är cirka 6000 KWh, motsvarande ungefär 4-5 tons CO2 per butik och år. Efter ytterligare förbättring av produkten och komplettering med en app för smartphone, beställde REWE SensorHold-systemet för 1500 kylar, en affär som uppgick till 300K euro. Allt inom start-upen ChillServices, som startades av forskarna tillsammans med Climate-KIC och Chalmers i slutet av 2016.

-       Tidigt I processen var våra metoder och instrument väldigt enkla, men dessa har utvecklats och professionaliserats efter för-testerna. Men systemet är fortfarande enkelt, men några få klick kan en installatör få instrumenten på plats och via smartphone-appen kan vi övervaka processen och garantera kvalitén. Som en del i processen genereras en stor mängd data som kan användas för att skräddarsy framtida tjänster för våra kunder. Energibesparingen som vi möjliggör är faktiskt en bedrift eftersom REWE redan ligger i framkant vad gäller energieffektivitet i verksamheten. York Ostermeyer, docent vid Chalmers och en av grundarna till ChillServices.

Effektiv lösning

I kylar sitter två termometrar: en som mäter temperaturen på den luft som kommer in och en som mäter temperaturen på den luft som går ut. Sensorhold säkerställer att termometern mäter i rätt del av luftströmmen, vilket ger mer korrekta värden, något som i sin tur gör att kylarna drar upp till 5 procent mindre energi.

-       Ur miljö- och klimathänsyn har det här flera fördelar. Dels kan man öka temperaturerna på luften som går in i kylarna, dels kan man hålla jämnare temperaturer, något som också leder till energieffektivisering. Dessutom minskar uppvärmningsbehovet av butikerna när kylarna inte kyler av inomhusluften lika mycket som innan”, säger Tommie Månsson.

I nuläget sparar ChillServices mellan 3 till 5 % CO2 med lättimplementerade åtgärder samtidigt som livsmedelssäkerheten höjs, och forskarna i företaget är övertygade om att en 30-40 procentig effektivitetsförbättring är möjlig inom en snar framtid. Utöver den indirekta besparingen I och med utsläppscertifikat betalar sig åtgärderna direkt genom energibesparingar inom ca två år. Då butiksinstallationer generellt har en livslängd på cirka 15 år är detta mer än attraktivt för butiksinnehavarna. Åtgärderna bidrar också till en mer jämn kylning av varorna som förvaras i kylarna, vilket ger en positiv effekt på varornas livslängd och kvalitet – vilket i sin tur syns på försäljningen.

-       Vi har alltid ögonen öppna för nya sätt att förbättra energieffektiviteten I våra butiker. Samarbetet med en spin-off utifrån akademin är dock något nytt för oss. Hitintills har det varit ett inspirerande samarbete som både genererat enastående resultat och ny kunskap för alla inblandade. Med all uppmärksamhet som detta får när jag en stark förhoppning om att det ska kunna tjäna som förebild framöver. Jan Lahmann, Head of Energy Management REWE North.

ChillServices är en Spin-Off utifrån en samskapandeprocess mellan Climate-KIC BTA och Chalmers. Det startades i labbmiljön på det byggnadsteknologiska labbet i och med undersökningen av luftflöden runt fönster och dörrar. Forskarna på Chalmers konstruerade modeller och studerade resultaten. I och med samarbetet med REWE togs idéerna vidare till ett nytt användningsområde – livsmedelsbutiker – och applicerades där. Detta står nu som det perfekta exemplet på samskapande och öppen innovation i en kontext av ömsesidigt förtroende. Climate-KIC BTA stödjer projektet med finansiering, kunskap, erfarenhet och sitt nätverk.

Läs mer om Climate-KIC och BTA

 

 

Sidansvarig Publicerad: fr 02 feb 2018.