Chalmersstudenter vinner igen

​Johan Dahlberg och Johanna Isaksson vann årets upplaga av studenttävlingen Newman SAF Student Design Competition som nyligen avgjordes i samband med Acoustical Society of Americas årliga konferens. I bästa internationella konkurrens har därmed studenter från Arkitektur och teknik på Chalmers vunnit denna tävling för fjärde gången av sju.
Förslag till scenkonsthus i Pittsburgh

År 2011 tog Chalmers hem såväl första pris som fyra av fem hedersomnämnanden, vilket ledde till att reglerna ändrades så att varje universitet bara får skicka in tre förslag. Tävlingen premierar förslag med både övertygande arkitektur och genomtänkt akustisk lösning. För Arkitektur och teknik utgör tävlingen det avslutande kandidatarbetet i tredje årskursen.

Årets uppgift var ett scenkonsthus i Pittsburgh i ett bullerstört läge vid floden och nära en motorväg. En särskild svårighet var att det skulle vara en stor sal för olika sorters musik och tal, vilket kräver variabel efterklangstid. Johan och Johannas förslag hade mottot Bield, skydd. För att ta vara på läget vid vattnet och skydda sig mot trafikbullret valde de att delvis gräva ner byggnaden. Landskapet fortsätter upp över byggnaden som tittar fram under gräset med uppglasade foajéer. Byggnadens runda form följer salen som är av ”vinbergsmodell”, uppdelad i terrasser med grupper av åhörarfåtöljer. Utformning av rum och tekniska lösningar, med möjlighet att skapa olika akustiska kvaliteter för olika typer av föreställning, har utprövats med hjälp av akustiska beräkningsmodeller. Huset har samtidigt formats med stor inlevelse.

Johan Dahlberg och Johanna Isaksson presenterar sitt förslagVanligen görs projekten i samarbete med en akustikstudent men i det här fallet slutade den studenten. Johan och Johanna valde att läsa in sig på akustiken själva. Då fick de också ta alla beslut om helheten av teknik och form själva, med stöd av lärarna Mendel Kleiner och Erkin Asutay från Akustik och Peter Christensson och Morten Lund från Arkitektur. – Det är ett typiskt Arkitektur och teknik-projekt där tekniken är integrerad med arkitekturen från första början och inte något som kommer efteråt, säger Johan och Johanna.

– Chalmers framgångar kan nog tillskrivas att bidragen inte bara visar upp akustikkunskaper utan också bra och spännande arkitektur, menar även Mendel Kleiner. Det är som med verkliga lokaler: Vad vi ser är en betydande del av vad vi hör. Dessutom är arkitekter duktiga på att redovisa i bild.

– Chalmers kan mäta sig med de bästa skolorna i världen när vi samarbetar tvärs över ämnena, säger Morten Lund. Här finns en öppen samarbetskultur som är ovanlig.

– AT-utbildningen är unik i Norden, fortsätter Lund. Den lockar studenter med de bästa förutsättningar. Många väljer att ta en dubbel examen, som både civilingenjör och arkitekt, vilket ger speciella möjligheter att driva en integrerad utformningsprocess. En sådan kompetens är efterfrågad och studenter från AT-programmet får praktik på de ledande internationella arkitekt- och ingenjörskontoren år efter år.

– AT-utbildningen är viktig inte bara som mötesplats mellan ingenjörer och arkitekter utan också därför att den gör ingenjörer medvetna om att det i byggnader för människor finns många bra lösningar och inte bara en optimal lösning, avslutar Kleiner. Ingenjörerna möter också ett mera holistiskt sätt att tänka, på det sättet ligger arkitektur och akustik nära varandra. Samtidigt kan man konstatera att akustik har lång inlärningsprocess. Det tar betydande tid att tillägna sig ett tänkande som omfattar den akustiska helheten och det har vare sig ingenjörerna eller arkitekterna med sig när de först möter uppgiften. Genom kursen/kandidatarbetet får de en bra puff framåt i detta.
 
Text: Claes Caldenby
Foto: Morten Lund
Sektion av huset


Sidansvarig Publicerad: to 08 feb 2018.