Startmöte för Centrum för Boendets Arkitektur

Chalmers Arkitektur initierar satsning på Centrum för boendets arkitektur, CBA, som presenteras 14 oktober 2015 i Chalmersska huset.
Med Centrum för boendets arkitektur vill vi bygga en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad.

Med CBA vill vi
  • verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi,
  • skapa en plattform där akademi och näringsliv kan mötas och diskutera bostadsrelaterade frågor, 
  • göra gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling, men även FoU-projekt som kan utveckla ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar,
  • årligen arrangera en bostadsdag för att lyfta aktuella bostadsfrågor. 
På startmötet presenteras pågående bostadsforskningsprojekt och samarbeten mellan näringsliv och akademi.


För mera information om startmötet kontakta
Ola Nylander, 073 034 63 48, ola.nylander@chalmers.se


Startmöte för Centrum för Boendets Arkitektur >>


Sidansvarig Publicerad: må 18 jan 2016.