Carl Larsson stipendiat 2015: Hanna Stegrell

​2015 års Carl Larsson stipendium vid Institutionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola har till delats Hanna Stegrell för hennes examensarbete Någonting Någonstans. Stipendiesumman är i år 44 000 kronor.

Bild på en av Hannas skisser

Motivationen lyder

"Hanna Stegrell undersöker i sitt examensarbete skissen och skissandet som centrala inslag i arkitektens repertoar av redskap och metoder. I texter och bilder formulerar och diskuterar Hanna en rad intressanta frågor – bland annat kring skissens, klottrets och dagdrömmeriets olika, men också överlagrande karaktärer. Skissandet som den medvetet sökande aktiviteten – ett med-vetet sökande efter klarhet, strukturer och kvalitéer. Klottrandet som handens fria nedtecknande av tecken, bildfragment och betydelser – som ett slags intellektets grafiska andhämtning. Och dagdrömmeriets som klottrets motsvarighet i drömmens och tankens fria rörelser.
 
Examensarbetet innehåller ett rikt urval av bilder; oftast är bilderna exempel på skisser men ibland fylls bildytan av klotter. Såväl de rikt varierade bilderna som de välformulerade texterna i examensarbetet handlar om centrala frågor kring skapande och designprocesser som arkitekter konfronteras med."
 
Se utställningen i A-husets entréhall, Sven Hultins gata 6, Göteborg.

Carl Larssons stipendiefond


Stipendiet delas ut av Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Carl Larsson stipendiefond ska premiera konstnärlig verksamhet med att årligen utdela stipendier till särskilt lovande grundstudenter inom det konstnärliga fakultetsnämndsområdet och Arkitektur vid Chalmers tekniska högskola.


Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.