Byggskam

​Diskussionen om bostadsbyggandet har alltför länge fokuserat på att vi måste bygga billigare. I en tid när vi måste rusta oss för ett instabilt klimat, och samtidigt har ökande social segregation och ojämlikhet, är det kontraproduktivt att fokusera på de kortsiktiga vinsterna, när det tvärtom är de långsiktiga besparingarna som ger oss en hållbar framtid.
I Centrum för boendets arkitekturs (CBA) kortrapport Att bygga billigt är dyrt analyserar adjungerad professor Kajsa Crona de ekonomiska förutsättningarna för bostadsbyggandet. Alla vet att det i ett långt perspektiv blir dyrt att bygga billigt, men i det nuvarande finansiella regelsystemet, med korta avskrivningstider, beaktas vare sig kvalitet eller hållbarhet. Precis som flygskam som är en följd av flygets miljöbelastning, finns idag byggskam, med bostäder som inte är hållbara ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Därför måste det till förändring, menar Kajsa Crona.

 – På samma sätt som vi i dag ser över byggregler måste vi ta ett samlat grepp om finansiering och redovisning. Staten har möjlighet att ta ett större ansvar för ett hållbart bostadsbyggande genom att förändra finansiering och regelverk så att de som bygger långsiktigt, hållbart och med kvalitet gynnas ekonomiskt. 
I kortrapporten beskrivs förutsättningarna för de olika upplåtelseformerna, hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt och kooperativ hyresrätt. Genom att skapa ett regelverk som premierar hållbara lösningar undviker vi byggskam och kan istället bygga ett samhälle där alla kan få tag på en bostad med hög kvalitet till rimlig kostnad. 

​Att bygga billigt är dyrt är CBAs första kortrapport. Mer information om CBA och möjlighet att beställa, eller ladda ned, kortrapporten finns på hemsidan www.chalmers.se/sv/centrum/cba. För intresserade företag och organisationer finns också möjlighet att göra en förfrågan om föreläsning där Kajsa Crona berättar om kortrapporten. 

Sidansvarig Publicerad: ti 20 aug 2019.