handledare vid ritbord med barn
Handledaren vid ritbordet visar hur man kan rita en plan.
​Foto Karl-Johan Sellberg

Arkitektur - Jag har en plan!

​I Experimentverkstaden under Vetenskapsfestivalen kunde barnen prova att rita en bostad. Barnen fick rita en plan till en bostad på ett papper och sedan, genom att planen projicerades på golvet, fick de möjlighet att "gå in" i sin egen plan och testa hur den kändes att vara i.
Experimentverkstaden Vetenskapsfestivalen 2016Chalmers Arkitektur medverkade i Experimentverkstaden på årets Vetenskapsfestival genom utformning av en station där barn fick prova på att rita bostadsplaner.

Arkitektur består av många olika typer av utmaningar och problem som ska lösas.
– Vi fokuserar i den här stationen på det estetiska och på rumsupplevelsen, men försöker få med aspekter om empati och i förlängningen även integration, säger arkitekt Karl-Johan Sellberg som planerat aktiviteten. – Du kanske just ritade en bostad åt dig själv, men vad händer med resten av familjen då? Hur känns det att ha kompisen som granne? Ser bostäderna likadana ut? Passar de ihop? Kan man rita en bostad åt en hund och hur skulle det se ut?
workshop rita lägenhetsplan
Arkitektur påverkar nästan alltid mer än en person där grannar och andra måste förhålla sig till byggnader och byggd miljö. Grundutmaningen är att rita en bostad för sig själv, detta kan utökas genom att besökaren får testa att lägga sin plan bredvid någon annans för att få en granne. Syftet med denna övning är att väcka tankar om empati och för att förstå att arkitektur nästan aldrig bara påverkar en själv, utan även andra. Kan man arbeta med arkitektur så att alla blir nöjda och får det bra?
 

Rita planer i Experimentverkstaden

Handledaren vid ritbordet visar hur man kan rita en plan. Att det är viktigt att man ritar huset uppifrån och inte från sidan till exempel. Det är bra att fylla i alla väggar så att de syns ordentligt i projektionen. Hur ser planer ut och hur ser dörrar och fönster ut i plan? Vad kan man rita mer, som kan synas? Kanske mattor, växter, hamsterburar, tv-soffor, spisar etc. Sådant är ju också viktigt för hur man upplever rummen.

Rita för dig själv

En uppgift var att rita en bostad till dig själv och kanske också din familj. Genom att sen förstora planen och projicera den på marken skapades en länk mellan den abstrakta ritningen och verkligheten.
 

Få en granne

Experimentverkstaden Vetenskapsfestivalen 2016Stationen är uppbyggd med två projektorer som visar bilder på golvet bredvid varandra. Det gör att man kan projicera två personers planer bredvid varandra för att se hur det känns att ha en annan plan som granne vägg i vägg. De papper man ritar på har markeringar så att de ska kunna möta varandra med en dörr på mitten. Denna vänds mot den andra projektionens dörr så att man kan gå över till sin granne om det passar. Är planerna lika eller olika? Vilka saker är barn stegar upp lägenhetsplan på golvet
viktiga i ett hem för dig? Vilka är viktiga för din granne?
 

Rita för någon annan

Att rita en bostad för sig själv är en sak, men att förstå någon annans behov och att sedan kunna rita en bostad åt denne kräver kreativitet och inlevelseförmåga. Utmaningen kan vara att rita åt en kompis, en fiktiv karaktär eller kanske en kändis. Detta är en utmaning för den som vill ha mer att bita i än ovan nämnda uppgifter.
 
Kontakt
Maja Kovacs, Institutionen för arkitektur, avdelningen för arkitekturens teori och metod, Chalmers tekniska högskola, 031-772 24 13, maja.kovacs@chalmers.se

Mera information om Vetenskapsfestivalen hittar du på vetenskapsfestivalen.se

Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.