Arkitektstudent Anna Risell tilldelas Anna Ahrenbergs Romstipendium 2015

Anna Risell vill under en period i Rom fördjupa sin förståelse av hållbart stadsbyggande.

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. har utsett arkitektstudenten vid Chalmers tekniska högskola Anna Risell till årets Romstipendiat. Stipendiet är på 75.000 kr och skall möjliggöra studier i Rom.
Stiftelsens grundare Anna Ahrenberg hade ett genuint intresse för italiensk kultur. Stipendiets syfte är att i hennes anda befrämja blivande arkitekters kunskap om den italienska arkitekturens och stadsbyggnadskonstens historia.

 

Motivering till valet av 2015 års Romstipendiat

Arkitektstudent Anna Risell vill under en period i Rom fördjupa sin förståelse av hållbart stadsbyggande.  
 
Anna avser att  fokusera studierna i Rom på ”hur vi kan planera och bygga våra städer på ett långsiktigt sätt; vilka processer det är som driver stadens utveckling framåt (eller bakåt); hur vi förhåller oss till det som redan är byggt och hur invånarna kan bidra.”  
 
Som Ahrenbergstipendiat i Rom tänker Anna använda sig av begreppet biourbanism, som hon 2014 blev intresserad av på en sommarkurs anordnad av ISB, International Society of Biourbanism, med säte vid universitetet Roma Tre, under ledning av arkitekt Antonio Caperna. Anna vill hålla kontakt med universitetet i Rom, samtidigt som hennes studieprojekt är tänkt att genomföras som en personlig dokumentation av Roms Centro Storico. Genom teckningar, text och akvareller, vill Anna försöka spåra koder till en stadsstruktur som människor upplever meningsfull att vistas i.   
 
Ett viktigt motiv för att Anna Risell tilldelas Anna Ahrenbergs Romstipendium 2015 är att hennes projekt förenar såväl studier av Roms historiska arkitektur som reflektioner kring en viktig uppgift för arkitekter i  vår tid, att utveckla nya förhållningssätt till stadsbyggande.   

 


Sidansvarig Publicerad: ti 14 apr 2015.