AHA festival logo
​Aha-festivalen har något för alla! Vilken programpunkt passar just dig?

Färger, fjärilar och fysik på Aha-festivalen 2021

Allt från magi och geckoödlor till vithetsnormen, migrerande fjärilar och skön musik, konst och dans, och inte minst en eftermiddag vigd åt hur vi upplever färger och varför. Och hur låter en atom? På Chalmers Aha-festival möts forskare, studenter, musiker och konstnärer för att hitta nya vägar i gränslandet mellan vetenskap och konst  –  tillsammans med publiken.
​Årets festivaltema är "The suspension of disbelief" och festivalen hålls i kårhuset på Chalmers campus Johanneberg den 24–26 november. Programmet bjuder på olika typer av föreläsningar, workshops, utställningar, paneldiskussioner samt scenframträdanden och konserter. Festivalen har nyfikenhet som röd tråd och hyllar både vetenskapen och konsten, allt vävs samman med frågeställningar om vår existens.    
 
Idén om en gränsöverskridande och internationell festival föddes under en poesikväll på Chalmers. Med inspiration från den konstnärliga verksamheten på institutionen för arkitektur arrangerades den första Aha-festivalen 2014. Årets festival, som är den sjunde i ordningen, engagerar flera av Chalmers institutioner och bjuder på ett brett spektrum av Chalmersforskning och spännande aktiviteter.     
 
– Det kanske inte är så välkänt, men Chalmers vilar på en både vetenskaplig och konstnärlig grund, och Aha-festivalen är ett sätt att visa det. All kreativitet har sin grund i nyfikenheten och de viktigaste frågorna är de som besökarna har med sig från festivalen, säger Peter Christensson, projektledare på Aha-festivalen som till vardags undervisar på arkitektutbildningen.
 

Några av höjdpunkterna på årets Aha-festival: 

 
 • Lessons from ”Queenie” with Lovette Jallow – mitigating Algorithmic bias in AI systems  Lovette Jallow – skribent, entreprenör och aktivist, om erfarenheter och upplevelser av samhällets vithetsnorm, i ljuset av årets ”One book one Chalmers”-bok, Queenie av Candice Carty-Williams. Med studenter från JämK. 
  24 november 10.00-11.00 
        
 • Fysikens metaforer Samtal mellan författaren Helena Granström, med bakgrund inom fysik och matematik, och författaren och fysikern Julia Ravanis, om vilken roll visuella eller språkliga metaforer spelar för teorierna och modellerna de ingår i, och var gränsen går mellan fysikens modeller och verkligheten. 
  24 november 12.00-13.00   

 • Morgan Palmquist och Blå tåget Samtal mellan Tore Berger och Torkel Rasmusson från Blå Tåget och Morgan Palmqvist som skrivit en avhandling om den stilbildande gruppen, följt av ett sällsynt framträdande med musik av och med Tore Berger & Torkel Rasmusson, ackompanjerade av Torgny Sjöstedt. 
  24 november 17.00-18.30   

 • About color perception: Do we see with our eyes or brain samt How are color experiences represented? mfl Vad är färg, hur uppfattar vi färger och hur påverkar de oss? Färgen på ett ting är relaterad till dess växelverkan med elektromagnetisk strålning, men ändå, en apelsin är väl orange? Ta del av olika infallsvinklar. Dessutom, workshoppa i Color lab och låt dig dras in i färgens värld.
  25 november 12.45-16.00 (flera presentationer)
  24 - 26 november Color lab (öppet för besökare hela festivalen)

 • Lontano – concert with Anja Lechner and François Couturier  Deras långvariga samarbete har gett dem en unik samstämmighet. Med välbekanta melodier av bl.a. Giya Kancheli och Anouar Brahem bjuder den tyska cellisten och den franske pianisten på stycken som ger utrymme för känslig improvisation och personlig tolkning.
  25 november 18.30-19.30

 • Vetenskapelser – fysik för fjärilar och scenkonstnärer  Monarkfjärilarna migrerar från Kanada till Mexiko, men inte under en och samma fjärils livstid, utan under flera generationer. Hur är det möjligt? Föreläsning av Fredrik Höök, Chalmers, följt av en föreställning där fem scenkonstnärer bjuder på konstnärliga tolkningar av fjärilarnas migration och metamorfos.
  26 november 11.00-13.00    
    

 • Quantum Revolution – The story of a love song Dansa till beatet av en atom! Låten Quantum Revolution är unik på flera sätt – bland annat innehåller den ljudet från en atom, baserat på en inspelning av forskare från Chalmers, och ljudet från pumpar som används för kylning av kvantdatorn. Låten är skriven av journalisten och sångerskan Sara Bergqvist och Per Delsing från Chalmers tillsammans med Emanuel Bagge och Lars Fingal.
  26 november 16.15-17.15


Snabbfakta:   

Aha-festivalen på Chalmers pågår 24-26 november.

Välkommen till Chalmers kårhus på campus Johanneberg, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Festivalens aktiviteter hålls i Volvofoajén, Runan och Scaniasalen.   

Det är fri entré och alla är välkomna! 

Kontakt:

Peter Christensson, projektledare Aha-festivalen: +46 31 7722361, peter@chalmers.se  Fredrik Höök, projektledare Aha-festivalen: +46 31 7726130, fredrik.hook@chalmers.se   

Text: Catharina Björk

Sidansvarig Publicerad: on 24 nov 2021.