AHA Festival: Konst x Vetenskap

Genom att förena, inte bara teori och praktik, utan också vetenskap och konst utgör arkitekturen det perfekta spelrummet för en sådan konfrontation. Det är därför som Institutionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola har tagit initiativ till AHA!-festivalen 
den 21–23 oktober 2014 som under tre dagar av föreläsningar, workshops, samtal, utställningar, konst och mingel kommer att erbjuda tankeväckande upplevelser, handgripliga överraskningar, kringvandrande perspektiv och välsmakande idéer. Festivalen, som vänder sig till både studenter och forskare vid såväl Chalmers som Göteborgs universitet, vill på så sätt rikta sökarljuset mot förhållandet mellan två olika – men lika viktiga – mänskliga aktiviteter. …

Aha festival 

Theme: Embodiment

Vetenskap och konst

"Vetenskap och konst" är det typiska mottot för en teknisk högskola, med Kungliga tekniska högskolan i Stockholm som ett svenskt exempel. Alltför sällan får vi anledning att fråga oss vad orden är tänkta att betyda.
 
Teknologiska institutet, som samma lärosäte hette vid tiden, fick sitt emblem 1827. Då syftade ”vetenskap” på teoretiska kunskaper och ”konst” på praktiskt kunnande. Å ena sidan vår förståelse av världen omkring oss, å andra sidan vår förmåga att förändra den – i båda fallen på ett systematiskt eller metodiskt sätt, och i båda fallen i största allmänhet. Idag talar vi istället om teori och praktik, men frågan är i grund och botten densamma: hur går vi från tanke till handling, och hur kommer vi tillbaka igen?
 
Men ordens innebörd skulle snart förändras. Idag syftar ”vetenskap” inte längre på systematisk kunskap i allmänhet, utan snarare – med förebild från engelskans science – på en ytterst professionaliserad, specialiserad och ofta tekniskt avancerad verksamhet som syftar till framställningen av empiriskt säkerställda fakta. På samma sätt är ”konst” inte längre ett metodiskt kunnande i allmänhet, utan istället en lika sammansatt och självständig verksamhet som den vetenskapliga: skapandet av bilder, ljud och andra former av sinnlig erfarenhet utan omedelbart ändamål med med en ytterst omedelbar verkan. Former som griper tag, skakar om, lämnar oss rådvilla. Erfarenheter som får oss att ifrågasätta oss själva och världen omkring oss.
 
Därigenom har även förhållandet mellan vetenskap och konst blivit mera sammansatt, men nog så angeläget att uppmärksamma. Mötet mellan dem är fortfarande ett möte mellan teori och praktik, men samtidigt någonting mera: ett möte mellan orsakssamband och meningssammanhang, mellan givna förutsättningar och oanade möjligheter, mellan tingens ordning och vår egen plats i den.
 
Genom att förena, inte bara teori och praktik, utan också vetenskap och konst utgör arkitekturen det perfekta spelrummet för en sådan konfrontation. Det är därför som Institutionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola har tagit initiativ till AHA!-festivalen 
den 21–23 oktober 2014 som under tre dagar av föreläsningar, workshops, samtal, utställningar, konserter och mingel kommer att erbjuda tankeväckande upplevelser, handgripliga överraskningar, kringvandrande perspektiv och välsmakande idéer. Festivalen, som vänder sig till både studenter och forskare vid såväl Chalmers som Göteborgs universitet, vill på så sätt rikta sökarljuset mot förhållandet mellan två olika – men lika viktiga – mänskliga aktiviteter. …
 
 ”Vetenskap och konst” är det typiska mottot för en teknisk högskola. Chalmers motto, däremot, är inte det typiska… Avancez!
 
Mer information med program och karta >>

Talare / Konstnärer

Jaap Blonk
Francesco Careri
Joel Claesson
Lina Ekdahl
Frauke (Caroline Lundblad)
Hamish Fulton
Derek Gripper
Fredrik Hansson / Okidoki
Andrea Hvistendahl
Max Kleijberg
Jonas Nobel / Uglycute
Fredrik Nyberg
Morten Søndergaard
Vague Research Studios
Elin Strand Ruin
Pomme van Hoof
Björn Vickhoff
Elin Wikström
Astrid von Rosen
Malgorzata Zboinska
Rickard Åström
 
 
Länk till Aha-festivalens hemsida:
 
För mer information kontakta
Peter Christensson, Institutionen för arkitektur, peter@chalmers.se
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.