gården framför SB-huset

46 miljoner till forskning inom samhällsbyggnadsområdet

​​I Formas nyligen beslutade utlysningar inom samhällsbyggnadsområdet blir ACE del av kakan närmre 46,5 miljoner kronor, och medräknat beviljade projekt i en tidigare omgång blir siffran än högre. Projekten som beviljats finansiering spänner över flera olika forskningsområden, avdelningar och forskargrupper vilket belyser mångsidigheten och bredden inom institutionen. 

De beviljade ansökningarna som syftar till att förstå och möta behovet av hållbara och motståndskraftiga strukturer och system i samhället, kom till trots att vårterminen präglades av pandemi och hemarbete, och efter att åtgärder inom Chalmers övergripande åtgärdspaket trätt i kraft.

  – Det är fantastiskt roligt med dessa framgångar! Våra gemensamma ansträngningar de senaste åren ger alltmer effekt och det blir allt tydligare att samhällets utmaningar behöver vår breda kunskap och kompetens. Detta visar styrkan hos ACE som institution och inte minst hos våra forskare, säger Fredrik Nilsson, prefekt vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Inom Formas årliga öppna utlysning har följande projekt beviljats finansiering: 

 
Mot net-zero infrastruktur: fixa lera med lera
Jelke Dijkstra, Geologi och geoteknik
3 000 000 SEK
 
Syrebehov och hastighet (ODaR) som en känslig indikator för mikrobiell tillväxtpotential i dricksvatten   
Kathleen Murphy, Vatten miljö teknik
3 000 000 SEK
  
Livscykelanalys och cirkulär ekonomi i den byggda miljön – Två sidor av samma mynt?
Holger Wallbaum, Byggnadsteknologi
3 000 000 SEK
 

Inom Formas årliga öppna för forskare tidigt i karriären, har följande projekts beviljats finansiering:

 
Belysning av inre skador: fiberoptisk styrd tillståndsbedömning av betongkonstruktioner med korroderade armeringsstänger 
Ignasi Fernandez, Konstruktionsteknik
4 000 000 SEK
 
Riskhantering och markförbättring med skonsamma saneringsmetoder (GRO)
Yevheniya Volchko, Geologi och geoteknik
 
3 999 000 SEK
 

Inom utlysningen "Klimatvinster med resurseffektivitet" har följande projekt bevljats finansiering:

 
Design for Adaption för resurseffektiva träkonstruktioner    
Yutaka Goto, Byggnadsteknologi
7 980 000   
 
Förbättrad resurseffektivitet i plastens cirkulära värdekedja inom byggandet
Holger Wallbaum, Byggnadsteknologi
7 228 000  
 

Inom utlysningen "Klimatanpassning av byggd miljö" har följande projekt beviljats finansiering:

 
Kvantifiering av klimatförändringarnas påverkan på den byggda miljön på regional skala
Minna Karstunen        
7 997 000 SEK, Geologi och geoteknik
 
Hållbar dagvattenhantering i ett förändrat klimat – optimering av dagvattenbrunnar
Mia Bondelind, Vatten miljö teknik
7 996 762 SEK

Inom utlysningen för internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030 

beviljas Robert  Jockwer vid Konstruktionsteknik, 200 000 SEK  för "Färdplan för anpassningsbarhet för träbyggnader"

Ytterligare från Formas hösten 2021


Sammantaget med utlysningar beslutade tidigare under hösten 2021 uppgår nyfinansieringen till ca 68 miljoner kronor. I den omgången beviljades följande projekt finansiering:

Inom utlysningen "Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

Meta Berghauser Pont får 3.92 msek för:
"Framtagande av ett digitalt verktyg som möjliggör en integrerad analys av sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av transportinfrastruktur i stadsmiljöer
 
Paula Femenias får 4 msek för:
"Det cirkulära köket från prototyp till tillämpning"
 
Ann-Margret Strömvall får 3.87 msek för:
"Sustainable Utilisation and Treatment of Dredged Marine Sediments".
 

Inom utlysningen "Landsbygder och regional utveckling" 

Marco Adelfio får 8 msek för "Att underlätta en ny landsbygd bortom BNP genom ett gemenskapsoperativsystem (COS)"Text: Catharina Björk

Sidansvarig Publicerad: to 02 dec 2021.