415 de Paviljong

415 de Paviljong, en mötesplats för boende i Bergsjön. Ett studentprojekt med huvudfokus på dialog- och deltagandemetoder för ökat engagemang och deltagande hos boende i Göteborgs förorter – för boendes medbestämmande i sin livsmiljö. Projektet byggdes på tre veckor av masterstudenter från Chalmers, Colectivo Warehouse, Mahmod El Haj, Familjebostäder, Hyresgästföreningen och engagerade grannar i området.

415 de Paviljong – studenter bygger mötesplats för boende

Chalmersstudenter, boende i Bergsjön och arkitekter har tillsammans byggt en ”framtidspaviljong” i Bergsjön. Det är studenter i masterstudion ”Design och planering för social integration” (inom masterprogrammet Arkitektur och planering för hållbar utveckling, MPDSD) som arbetar med dialog- och deltagandemetoder i kursen som i år också fungerat som en byggutbildning. Institutionen för arkitektur har samverkat med olika arkitektkollektiv vid genomförandet av kursen. ON/OFF Berlin (av bland andra arkitekten som skapade bastuprojektet i Frihamnen) har handlett studenterna i kursen och Colectivo Warehouse, Lissabon, fungerade som byggledare i treveckors-bygget i Bergsjön.

Projektet har delfinansierats av Familjebostäder och Hyresgästföreningen i Bergsjön via deras samverkansprojekt Best of Bergsjön samt Lärandets torg och Chalmers masterstudio.

Lärandets torg

Emilio Brandao, lärare på Chalmers Arkitektur, formulerade idén om framtidspaviljonger inom arbetet med Lärandets torg som är ett samverkansprojekt i Hammarkullen till stöd för människor utanför arbetsmarknaden. Idén med bygge
av paviljonger är att genom medskapandeprocesser få med boende och olika samhällsfunktioner i området och ge människor möjlighet att prova på design, gestaltning och praktiskt byggarbete i ett konkret projekt. Ett annat syfte med projektet är att locka fler till högskolestudier. EU-projektet (bekostat av ESF social fond 2015-2017) består av flera olika delprojekt med aktörer som Arbetsförmedlingen, Folkets Hus, Folkhögskolan i Angered, Angeredsgymnasiet, Business Region Göteborg, Stadsdelsförvaltningen i Angered, GöteborgsLokaler, Chalmers och Göteborgs universitet. Det finns tio delprojekt varav Chalmers Arkitektur är inblandad i fyra. Exempel på projekt är ett en-veckas projekt med bygge av en tillfällig träkonstruktion av ”skräp” (återvunnet material) på torget i Hammarkullen. Där byggdes bland annat flera soffor av badkar och annat material som sen ställdes ut i samband med Aha-festivalen på Chalmers. I Hammarkullen planeras nu en multifunktionell framtidspaviljong och i Bergsjön var bygget av ett väderskydd också kopplat till samverkansprojektet Lärandets torg. En annan aspekt är utbildning av byggnadsarbetare. Byggindustrin söker folk och vill förändra bilden av yrket för att locka fler att satsa på byggnadsarbete.  Ungdomar har idag en bild av att byggindustrin är tråkig, med paviljongprojektet vill man därför visa att bygge kan vara roligt och ger en möjlighet att påverka i sin stadsdel.
 

Trästockar från Mässan


Efter ”Woodstock Installation”, som var en seminariemiljö uppbyggd av 300 stockar vid Trä & Teknik-mässan i september 2016, lades ett erbjudande ut på Blocket där Svenska Mässan gav bort trästockarna. Liseberg, Göteborgs stad med flera var intresserade av stockarna, men Mässan valde Emilios idé om att använda stockarna till att bygga en slags rättvisepaviljong för aktiviteter i föreningslivet.
– De tyckte det var ett nytt spännande spår i samarbetet med Chalmers, säger Emilio. Idén att trästockarna kunde fungera bra som byggmaterial för paviljongen föddes vid frukostbordet och Emilio hade
sedan knappt två dagar på sig att hitta någon som kunde betala transporten och placera stockarna på en lämplig plats.
– Vi kom fram till att femtio stockar klarar vi! Sen kom Familjebostäder med och man bestämde sig för att ta emot 150-200 stockar. I slutändan användes ett tiotal stockar till paviljongen i Bergsjön, men resterande finns kvar för framtida byggprojekt.Öka kvinnors och ungas inflytande


En viktig del i projektet är att öka kvinnors deltagande i det gemensamma stadsrummet.
– Idag är det framförallt yngre män som tar plats i området i Gärdsås i Bergsjön. Förutom fotbollsplaner har det varit brist på andra forum som engagerar kvinnor, säger Josephina Wilson, projektkoordinator på Familjebostäder. Josephina behandlade i sitt examensarbete i arkitektur (inom MPDSD-programmet) trygghet i Bergsjön och samverkade med Mammaforum, en mötesplats för gravida och nyblivna mammor. De var också huvudfokusgrupp för projektet med paviljongen som lyfter frågan om trygghet och säkerhet, om vem som kan vara i det offentliga rummet. Kvinnor i området har tillsammans tagit fram idéer om hur paviljongen ska användas. De har deltagit genom hela processen, i gestaltningen och i en namn-workshop och de har organiserat mat inför invigningen.
En pensionerad lärare var också med genom hela bygget, han önskade bland annat bygga bord och soffa för schackspel med målet att lära andra spela schack. Barngrupper hjälpte till med mindre saker, ungdomar mer sporadiskt. Boende kom med kaffe och tittade på från sina lägenhetsfönster.
– Det är en utmaning att studion går på hösten och vintern när det är kallt och mörkt, konstaterar Emilio. Organisationen har också varit en utmaning för studenterna med så många aktörer inblandade, många syften och ibland mer utmanande mål från hyresgästföreningen som också ville få med ungdomar från Rymdtorget, över en kilometer bort. Projektet hade arbetsnamnet "Den rättvisa paviljongen” på Siriusgatan och sen blev själva paviljongen döpt till “415 de Paviljong”. 415 är postnumret för Bergsjön och “de” är barnens hyllning till de portugisiska arkitekterna från ONOFF Berlin och Colectivo Warehouse som var med i hela processen.
 – Jag hoppas att paviljongen blir en positiv symbol för området, en början på något nytt och en samlingspunkt för människor, säger Nancy Daffour, boende i Bergsjön och deltagare i projektet. Nancy Daffour går sista året på gymnasiet och har ett stort intresse för arkitektur. Genom paviljongprojektet har hon bland annat fått åka med på en arkitekturresa till Berlin. Hon har också fått jobba tillsammans med kända arkitekter så som Colectivo Warehouse från Portugal.
– Jag har fått med mig så mycket. Jag har fått lära mig historia, ritteknik och de rätta uttrycken som arkitekter använder. Nu vet jag dessutom vilken typ av arkitekt jag vill bli, säger hon.
 

Bygget av paviljongen

Chalmersstudenterna var projektledare för bygget och hade ansvaret för allt från design, inköp av material och verktyg till att sätta sig in i olika standarder. Studenterna fick handledning i hur man kan skära i trästockar av Tabita Nilsson och Peter Lindblom som leder undervisningen i
arkitekturverkstan på Chalmers. Utbildningsprojektet var även en förstagångserfarenhet för de ansvariga lärarna, Emilio och Andreas Møller Nielsen, därför är exempelvis några missade sponsringsmöjligheter en lärdom för framtiden.

En förutsättning för att kunna genomföra bygget var, att snabbt få ett permanent bygglov.
– Det tog två dagar, bygget var sen färdigställt och godkänt på tre veckor! Stadsbyggnadskontoret har varit hjälpsamma och underlättat processen genom kontinuerlig dialog med oss. Från stadsbyggnadskontorets sida tyckte man att det var viktigt att få med de boendes deltagande även under
byggprocessen. Emilio hade möte med en
bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret redan ett år i förväg, vilket visar på den framförhållning som krävs när något skall byggas inom ett utbildningsprojekt.

Emilio hade sen en förhandling om detaljer veckan innan bygglovet skulle lämnas in, kontrollplan, relationsritningar, dokument om arbetsmiljösäkerhet, det skall finnas staket runt byggarbetsplatsen under
bygget med mera. Varje individ har skrivit under ett "term of responsability", sen är det Chalmers Arkitektur som ansvarar för uppföljning av arbetsmiljöplanen.
Colectivo Warehouse ansvarade för den dagliga byggledningen under byggtiden för att dela med sig av sina erfarenheter av liknande projekt. Arkitektkollektivet ON/OFF organiserade bland annat en studieresa till Berlin för studenterna för att visa inspirerande Design & Build-projekt som finns i stadsdelen Kreuzberg.
 

Medskapandeprocessen i 

lärande och forskning


Masterstudion fungerar som ett laboratorium i miljonprogramsförort, där studenterna agerar proaktivt för att samverka med de lokala boende i samhällsbyggandeprojekt och de jobbar med ett konkret resultat, samtidigt som det är en del i en långsiktig process. – Paviljongen är en plattform för dialog i renoveringsprocessen, den är början på något annat, något nytt och inte ett slutresultat, understryker Emilio. Hur förankras den långsiktigt? Hur fungerar den som mötesplats, vem förvaltar, vem får använda paviljongen? Alla skall få dra nytta av mötesplatsen. Huvudsyftet med projektet är att få bygget klart, men processen fortsätter!
I projektet finns en koppling till forskningen genom metoden att arbeta med
stadsbyggnadsfrågor utifrån människors engagemang och initiativ och ge dem möjligheter att vara med i byggprocessen. Paula Femenias, forskare på Chalmers Arkitektur, använde erfarenheterna från projektet i sitt forskningsprojekt Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering, SIRen, som bland annat fokuserar på Living Lab, modeller och metoder för integrerad hållbar renovering.


Mera information

Kontaktperson:

Emilio Brandao, institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola, epost brandao@chalmers.se
 

Arkitekter:

Masterstudenter från Chalmers Arkitektur, inom designstudion Design and Planning for Social Inclusion, på masterprogrammet Design for Sustainable Development (MPDSD): Alice Valinger (SWE), Annsofi Björkman (SWE), Giovanna Gaioni (ITA), Naji Shabarek (SYR), Praveena Ashok (IND), Xueli Ma (CHI)
 

Plats:

Utanför Siriusgatan 50, Bergsjön, Göteborg.
 

Huvudsponsorer:

 

Andra sponsorer:

 

Samarbetsparter:

Colectivo Warehouse (arkitekter: Ruben Teodoro, Sebastião de Botton), ON/OFF Design Berlin (arkitekt Samuel Carvalho), Mahmod El Haj, Josephina Wilson (Familjebostäder), Beatrice Klein (Hyresgästföreningen), Fadil Muhsin (Familjebostäder), Susanne Wikander, Liljana Jovanovic, Mikael Kaisser, John Dässman, Babak Milanian, Björn Osbeck (Familjebostäder), Kaarina Kaarlenkaski,  Mammaforum, Embla Isaura del Carmen (Best of Bergsjön), the Movement, Daglig verksamhet, Göteborgs stad och alla grannar på Siriusgatan.
 

Fler länkar:

Facebook-sida för projektet (skapad av studenterna), med många bilder och berättelse från projektet:
 
Projektets sida på Colectivo Warehouse hemsida
http://warehouse.pt/c047.html

Facebook-sida för Colectivo Warehouse - arkitektkollektivet som ledde byggarbetet (de har vunnit Arch Daily priset för Building of the Year i 2016 för ett annat projekt):
 
Pressrelease från Familjebostäder och Hyresgästföreningen om invigningen:
 
Facebook-sida för Best of Bergsjön (samverkan Familjebostäder + Hyresgästföreningen som står bakom projektet):
 
Första pressrelease från Familjebostäder:
 
Första pressrelease från Hyresgästföreningen:
 
Första pressrelease från Svenska Mässan:
 

Foto:

Annsofi Björkman
Erik Yngvesson
Giovanna Gaioni
Ruben Teodoro


Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.