Solavskärmning
​Passivhus med solavskärmning, modell från en workshop.
​Foto Paula Femenias

25 år av undervisning inom hållbarhet

​Byggande för en hållbar utveckling har de senaste decennierna utmanat arkitekternas roll och kunskapsbas. Hur har  Chalmers Arkitektur tagit sig an denna utmaning i sin utbildning av framtida generationers arkitekter? Fyra lärare och forskare har reflekterat kring ämnet genom att blicka 25 år bakåt på sin undervisning.

​Varför skrev ni artikeln?

– På Chalmers Arkitektur har vi jobbat med hållbar utveckling väldigt länge och vi ville synliggöra detta genom  artikeln "25 Years of shaping future architects and architecture - The evolution of a sustainable building curriculum​​" som skrivits av Liane Thuvander, Barbara Rubino, Paula Femenias och Michael Edén och har presenterats både på 31th International PLEA (Architecture in (R)evolution) Conference 2015 och på KUL-konferensen på Chalmers i januari 2016.
 
Professor emeriti, Björn Malbert - med stadsbyggnadsperspektivet - och Michael Edén - med byggnadsperspektivet - var med och lade grunden till hållbarhetsämnet på Institutionen för arkitektur. Deras professurer tillsattes genom Chalmers miljöinitiativ 2001.
– Vi ville visa att vi värdesätter och bygger vidare på det arbetet. Vi fortsätter i samma fotspår och sätter samtidigt vår egen prägel. Fokus i den här artikeln är de kurser som har ett byggnadsperspektiv och har varit med i minst tio år. Kursernas poängantal har ökat under åren och frågorna om hållbarhet tar mer plats i utbildningen, säger Liane Thuvander.
 

Vilka är de viktigaste insikterna?

Det viktigaste är att stafettpinnen tas upp ännu tydligare i alla kurser. Idag har nya studenter bättre förkunskaper och ett större intresse för frågorna, så fokus ligger mer på hur man skall göra. Utmaningen är att utvecklingen går så fort, det är en spännande tid och studenterna efterfrågar ännu fler kurser. Kurserna är ofta forskningsintegrerade, då doktorander undervisar och för in frågeställningar från sin forskning. Vidare är samarbetet med branschen, kommuner och andra högskolor av stor betydelse, liksom kontinuitet, progression och entusiasm.
– Det tar tid att forma framtidens arkitekt och det är viktigt få med hållbarheten som en del i tänket, avslutar Liane.
 
Kontakt:
Liane Thuvander, docent, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola, 031-772 2266, liane.thuvander@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 27 maj 2019.