Symposium för konstnärlig forskning 2020 – Working Together

​​Hur ser utmaningarna ut för forskare som samarbetar över disciplingränserna? Vilka friktioner kan uppstå till följd av hierarkier, olika utvärderingskriterier eller olika krav på hur forskningen offentliggörs? När är tvärvetenskapliga arbetsformer och perspektiv mest fruktbara?

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

Anmälan

Anmälan öppnar i september. Sista anmälningsdag är 16 november 2020.

The symposium will be held in English.

Welcome to the symposium Working Together

What does it mean to conduct research in or between subjects and disciplines?
Collaboration can create lots of opportunities, but also involves challenges. Artistic research is conducted in circumstances where different actors are dependent on each other, during the start-up phase of the project, when delimitations are made, and during implementation itself. 

What frictions may arise as a result of factors such as hierarchies, differing evaluation criteria, or differing demands on how the research is made public? Which investigations are best done within separate subjects and disciplines? And when are interdisciplinary, transdisciplinary or multidisciplinary working formats and perspectives the most fruitful? These are some of the issues that will be discussed during the symposium.

Collaboration between researchers – both within and across disciplines – is also closely linked to the issue of the value of strong and dynamic research environments. How should these environments be designed to create favourable conditions for artistic research?
​Symposium för konstnärlig forskning 2020 – Working Together​​
Kategori Konferens
Plats: HDK-Valand, Kristinelundsgatan 6-8 Göteborg
Tid: 2020-11-25 12:00
Sluttid: 2020-11-26 12:00

Publicerad: on 29 apr 2020.